Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Українська мова by Mind Map: Українська мова
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Українська мова

Будова слова

Морфонеміка

Значущі частини слова

Словоформи та споріднені слова

Розбір слова за будовою

Правопис префіксів

Словотвір

розділ науки про мову, який вивчає способи творення слів

Творення слів

Способи словотворення

Словотвірний розбір слова

Фонетика

Алфавіт

Поділ звуків

Фонетичний розбір слова

Позначення м'якості на письмі

Уживання апострофа

Чергування голосних

Чергування приголосних

Позиційне чергування

Подвоєння та подовження приголосних

Написання слів іншомовного походження

Лексика

Лексикологія

Групи слів

Стилістичне членування лексики літературної української мови

Основні типи словників

Активна та пасивна лексика

Іншомовні та запозичені слова

Морфологія

Частини мови

Синтаксис

Словосполучення

Речення