Kluczowe rozmowy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kluczowe rozmowy by Mind Map: Kluczowe rozmowy

1. Przykład

1.1. Projekt oszacowany na 6 m-cy, szef/klient ciśnie, że w 3 zdążymy

2. Kultura organizacji

2.1. spisana vs. rzeczywista

3. Powody

3.1. strach

3.2. brak wysłuchania (ściana)

4. VitalSmart - badania

4.1. brak związku poprawy wydajności z formalnymi procesami

4.2. kluczem ludzie i otwartość

5. Konflikty

5.1. wpisane w działanie

5.2. nawet pożądane

6. Adrenalina

6.1. tlen do kończyn

7. Definicja - trójkąt

7.1. Opinie

7.1.1. rozbieżne

7.2. Emocje

7.2.1. duże

7.3. Znaczenie

7.3.1. duże

8. Bezpieczeństwo

9. Guidelines

9.1. Fakty

9.2. Interpretacja

9.3. Otwarcie na inne interpretacje

9.4. Wątpliwości

9.5. Dyskusja

10. Pewność siebie + pokora

11. Moja opinia (Paweł)

11.1. żaden tam złoty środek

11.2. warto znać, ale nie żeby iść na szkolenie

12. Nasze pomysły

12.1. Przenieść rozmowę na następny dzień

12.2. Zmienić negocjatora

12.3. Parafraza swoimi słowami