พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2554

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2554 by Mind Map: พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2554

1. ประเด็นที่ 8 เพิ่มโทษผู้เจาะระบบ

2. ประเด็นที่ 2 คัดลอกไฟล์ จำคุกสูงสุด 3 ปี

2.1. การทำสำเนาคอมพิวเตอร์

2.2. การดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่างๆ

3. ประเด็นที่6 ส่งสแปม ต้องเปิดช่องให้เลิกรับบริการ

3.1. มาตรา21

3.2. การส่งจดหมายรบกวน หากเป็นการส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ถือว่าผิดกฎหมาย

3.2.1. INS to insert (Windows)

3.2.2. TAB to insert (Mac OS)

3.2.3. ENTER to add siblings

3.2.4. DEL to delete

3.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

3.3. นจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ประเด็นที่10 ตั้งคณะกรรมการ สัดส่วน 8 – 3 – 0 : รัฐตำรวจ-ผู้ทรงคุณวุฒิ-ประชาชน

4.1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

5. ประเด็นที่5 ดูหมิ่น ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

6. ประเด็นที่ 3 มีไฟล์ลามกเกี่ยวกับเด็ก ผิด

7. ประเด็นที่1 เพิ่มนิยาม “ผู้ดูแลระบบ”

8. ประเด็นที่7 เก็บโปรแกรมทะลุทะลวงไว้ คุกหนึ่งปี

9. ประเด็นที่ 9 ให้หน้าที่หน่วยใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

10. ประเด็นที่ 4 ยังเอาผิดกับเนื้อหา