Kompetencje Trenera Szkoleń Online (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kompetencje Trenera Szkoleń Online (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne) by Mind Map: Kompetencje Trenera Szkoleń Online  (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne)

1. Wiedza nt. procesu uczenia się osób dorosłych

1.1. Znajomość różnych teorii uczenia się

1.2. Wiedza i praktyka w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych

1.3. Wiedza i praktyka w zakresie tworzenia środowska / platform wspierająych proces nauki

1.4. Znajomość technik zarządzania czasem i radzenia sobie z stresem

2. Kompetencje komunikacyjne

2.1. Dobra dykcja i emisja głosu

2.2. Umiejętność prowadzenia i podtrzymania konwersacji

2.3. Znajomość technik zadawania pytań

2.4. Znajomość netykiety i umiejętność tworzenia reguł netykiety dostosowanej do potrzeb grup

2.5. Znajomość słownictwa związanego z komputerami oraz e-learningowiem. Umiejętność tłumaczenia tych pojęć osobom bez wiedzy technicznej

2.6. Wiedza na temat ograniczneń komunikacji synchronicznej i asynchronicznej

2.7. Umiejętność doboru odpowiedniego narzędzia komunikacyjnego

3. Kompetencje w zakresie moderacji

3.1. Znajomość procesów grupowych, szczególonie zachodzących w grupach pracujących online

3.2. Umiejętność dostarczania wiedzy i wspierania wymiany informacji

3.3. Praktyczna umiejętność moderowania dyskusji na czacie, forum, w wirtualnym pokoju, na Skypie, itp

3.4. Posiadanie wiedzy nt. dydaktyki tworzenia i zlecania zadań / prac dla grup pracujących online

3.5. Umiejętność dawania informacji zwrotnej w sposób dostosowany do środowiska online

3.6. Znajomość metod i narzędzi do pracy grupowej (synchronicznej i asynchronicznej)

4. Znajomość obsługi komputera, oprogramowania, internetu

4.1. Sprawne posługiwanie się komputerem - znajomość podstawowych składowych komputera (np. co to jest pamięć operacyjna i jaką pamięć operacyjną mam na swoim komputerze) i obsługi systemu operacyjnego.

4.2. Umiejętność obsługi różnych programów, zarówno typowych (np. MS Office) jak niestandarowych (np. mindmeister). Szybkie uczenie się obsługi nowych programów

4.3. Wiedza na temat zasad działania platform do szkoleń online (synchronicznych i asynchronicznych). Umiejętność porównania funkcji platform

4.4. Umiejętność sprawdzenia jakość łącza internetowego i dobór łącza do potrzeb kursu

4.5. Umiejętność budowania bazy wiedzy dostępnej online i doboru narzędzi

4.6. Praca z komputerem, oprogramowaniem i internetem to przyjemność. Posiadanie 100 różnych kont w różnych serwisach, nie męczy Cię.

4.7. Umiejętność radzenia sobie z problemami technicznymi

5. Wiedza na temat nauki za pomocą e-learningu

5.1. Znajomość teorii nauczania zw. z e-learningiem

5.2. Znajomość zagadneń związanych z samodzielnym uczeniem się i motywacją uczestników w sytuacji samodzielnej nauki

5.3. Znajomość różnych metod i strategii uczenia się poprzez e-learning i doboru narzędzi, które pozwalają wykorzystać takie metody

5.4. Doradzanie uczestnikom w zakresie wyboru odpowiedniej metody samodzielnego uczenia się. Diagnozowanie silnych stron i problemów