Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kompetencje Trenera Szkoleń Online (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne) by Mind Map: Kompetencje Trenera Szkoleń Online  (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kompetencje Trenera Szkoleń Online (szkolenia synchroniczne i asynchroniczne)

Wiedza nt. procesu uczenia się osób dorosłych

Znajomość różnych teorii uczenia się

Wiedza i praktyka w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych

Wiedza i praktyka w zakresie tworzenia środowska / platform wspierająych proces nauki

Znajomość technik zarządzania czasem i radzenia sobie z stresem

Kompetencje komunikacyjne

Dobra dykcja i emisja głosu

Umiejętność prowadzenia i podtrzymania konwersacji

Znajomość technik zadawania pytań

Znajomość netykiety i umiejętność tworzenia reguł netykiety dostosowanej do potrzeb grup

Znajomość słownictwa związanego z komputerami oraz e-learningowiem. Umiejętność tłumaczenia tych pojęć osobom bez wiedzy technicznej

Wiedza na temat ograniczneń komunikacji synchronicznej i asynchronicznej

Umiejętność doboru odpowiedniego narzędzia komunikacyjnego

Kompetencje w zakresie moderacji

Znajomość procesów grupowych, szczególonie zachodzących w grupach pracujących online

Umiejętność dostarczania wiedzy i wspierania wymiany informacji

Praktyczna umiejętność moderowania dyskusji na czacie, forum, w wirtualnym pokoju, na Skypie, itp

Posiadanie wiedzy nt. dydaktyki tworzenia i zlecania zadań / prac dla grup pracujących online

Umiejętność dawania informacji zwrotnej w sposób dostosowany do środowiska online

Znajomość metod i narzędzi do pracy grupowej (synchronicznej i asynchronicznej)

Znajomość obsługi komputera, oprogramowania, internetu

Sprawne posługiwanie się komputerem - znajomość podstawowych składowych komputera (np. co to jest pamięć operacyjna i jaką pamięć operacyjną mam na swoim komputerze) i obsługi systemu operacyjnego.

Umiejętność obsługi różnych programów, zarówno typowych (np. MS Office) jak niestandarowych (np. mindmeister). Szybkie uczenie się obsługi nowych programów

Wiedza na temat zasad działania platform do szkoleń online (synchronicznych i asynchronicznych). Umiejętność porównania funkcji platform

Umiejętność sprawdzenia jakość łącza internetowego i dobór łącza do potrzeb kursu

Umiejętność budowania bazy wiedzy dostępnej online i doboru narzędzi

Praca z komputerem, oprogramowaniem i internetem to przyjemność. Posiadanie 100 różnych kont w różnych serwisach, nie męczy Cię.

Umiejętność radzenia sobie z problemami technicznymi

Wiedza na temat nauki za pomocą e-learningu

Znajomość teorii nauczania zw. z e-learningiem

Znajomość zagadneń związanych z samodzielnym uczeniem się i motywacją uczestników w sytuacji samodzielnej nauki

Znajomość różnych metod i strategii uczenia się poprzez e-learning i doboru narzędzi, które pozwalają wykorzystać takie metody

Doradzanie uczestnikom w zakresie wyboru odpowiedniej metody samodzielnego uczenia się. Diagnozowanie silnych stron i problemów