Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Логоритміка by Mind Map: Логоритміка

1. Ігрова діяльність, її особливості та місце у логопедичній ритміці

2. Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку

3. Теоретичні питання

4. Засоби логоритміки

4.1. музика, ігри, пісні

5. Основні поняття логоритміки

6. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

7. Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

8. Методика розвитку дихання, голосу та артикуляції

9. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку з ФФНМ

10. Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку із ФФНМ в умовах ДНЗ

11. Методичні питання