Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Логоритміка by Mind Map: Логоритміка

1. Ігрова діяльність, її особливості та місце у логопедичній ритміці

2. Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку

3. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

4. Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

5. Методика розвитку дихання, голосу та артикуляції

6. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку з ФФНМ

7. Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку із ФФНМ в умовах ДНЗ

8. Теоретичні питання

9. Методичні питання

10. Засоби логоритміки

10.1. музика, ігри, пісні

11. Основні поняття логоритміки