Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Логоритміка by Mind Map: Логоритміка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Логоритміка

Ігрова діяльність, її особливості та місце у логопедичній ритміці

Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку

Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

Методика розвитку дихання, голосу та артикуляції

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку з ФФНМ

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку із ФФНМ в умовах ДНЗ

Теоретичні питання

Методичні питання

Засоби логоритміки

музика, ігри, пісні

Основні поняття логоритміки