Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Логоритміка by Mind Map: Логоритміка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Логоритміка

Ігрова діяльність, її особливості та місце у логопедичній ритміці

Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку

Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

Методика розвитку дихання, голосу та артикуляції

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку з ФФНМ

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку із ФФНМ в умовах ДНЗ

Теоретичні питання

Методичні питання

Засоби логоритміки

музика, ігри, пісні

Основні поняття логоритміки