Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Käyttötarinoita by Mind Map: Käyttötarinoita
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Käyttötarinoita

Sivustovastaava

luo sivun käyttäen mallipohjaa

antaa sivulle nimen, jossa ei erikoismerkkejä

antaa sivulle käyttöoikeuksia

tuo tai luo tekstin

tuo tekstinkäsittelyohjelmasta tai muualta kierrättämättä Notepadin kautta

kirjoittaa tekstin suoraan editoriin, tekstissä on otsikko, leipäteksti, (väliotsikoita) ja metatiedot

tuo kuvan

omalta koneelta

dokumenttikirjastosta

urlin kautta (esim. Flickr)

tuo tai upottaa videon

YouTubesta

omalta koneelta

dokumenttikirjastosta

nostaa www-osan, esim. sisältökyselyn

luo linkin (teksti tai banneri)

Sharepointin sisäinen

ulkopuolinen url

määrittelee, avautuuko uuteen vai samaan ikkunaan

upottaa widgetin, esim. Facebook

upottaa Flash-animaation

tekee tiedotteen

luo tapahtuman

päivittää sivua

poistaa vanhaa sisältöä

muokkaa vanhaa sisältöä

korvaa vanhaa sisältöä (esim. kuva)

päivittää sivun nimen

Tutkinto-opiskelija / nuori

peruskoulutus

yo-tutkinto

ammatillinen perustutkinto

suppeampi ammatillinen perustutkinto

mistä saa tiedon hamkista

hakukone

verkkokampanja

mainos tai ilmoitus

kouluvierailulta

messuilta

suositus (opo, kaveri, sukulainen jne.)

mistä tulee sivuillemme

suoraan (n. 60 %)

hakukoneesta (n. 30 %)

viittaavalta sivustolta

mihin laskeutuu

etusivu

koulutuksen pääsivu

koulutusohjelman etusivu

koontisivu, esim. tekniikka tai luonnonvara

hakuohjeet-sivu

koulutusohjelman muu sivu

mitä tekee

hakee tietoa, onko hamkissa tiettyä koulutusohjelmaa, mitä oppisisältöjä (koulutusohjelmassa) / (HAMKissa) annetaan, opetuskielestä, koulutuksen kestosta, annetaanko opetusta tietyllä paikkakunnalla, oppimisympäristöistä, hakuprosessin etenemisestä, eri opiskelupaikkakunnista, vapaa-aika, asuminen, valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä ja palkkauksesta, todellisesta työelämästä, onko hänen mahdollista päästä opiskelemaan, yhteystietoja

kysyy lisätietoja, soittaa koulutusohjelmaan, soittaa hakutoimistoon, lähettää meilin

antaa palautetta palautelomakkeen kautta

siirtyy amkhaku-palveluun

Tutkinto-opiskelija / aikuinen

työssäkäyvä aikuinen

alan vaihtaja

täydennyskoulutuksen hakija

muodollista pätevyyttä hakeva

peruskoulutus, opistoasteen tutkinto, ylioppilastutkinto, ammattitutkinto, korkeakoulututkinto

mistä saa tiedon hamkista

hakukone

verkkokampanja

mainos tai ilmoitus

messuilta

yritysvierailulta

suositus (työkaveri, sukulainen, tuttava jne.)

hakee tietoa

toteutustavasta: työn ohessa / verkko, kontaktiopetuksen määrä, itsenäisen työn määrä ja muoto, opiskelun todellisuudesta, opiskelun joustavuudesta, työn, opiskelun ja perhe-elämän sisältöjen yhteensovittamisesta, omasta mahdollisuudesta suoriutua

koulutuksen sisällöistä, substanssi: kurssit, ristiinopiskelusta

opetuskielestä

paikkakunnista

työllistymis/etenemismahdollisuuksista

opintojen rahoituksesta

opiskelun kestosta

hyväksiluvuista

hakukelpoisuudesta

tutkintonimikkeestä ja kelpoisuudesta

kysyy lisätietoja

lähettää meilin

soittaa hakutoimistoon

soittaa koulutusohjelmaan

antaa palautetta palautelomakkeen kautta

hakee koulutukseen

Tutkinto-opiskelija / ulkomaalainen

Tiedot Snoobista, Facebookista

peruskoulutus

yo-tutkinto

ammatillinen perustutkinto

suppeampi ammatillinen perustutkinto

mistä tulee

suoraan

viittavalta sivulta

mainoksesta, Lehtimainos, Nettimainos

hakukoneesta, Hakutulos, Hakusanamainonta

mistä saa tiedon

messuilta

kouluvierailulta

mainoksesta

yhteistyökumppanilta

suosittelijalta (hamkin opiskelija, sukulainen, tuttu)

mitä tekee

hakee tietoa, onko englanninkielistä tarjontaa, onko häntä kiinnostavaa koulutusta, kurssitarjonta, onko hakukelpoinen, HAMKin sijainti, yksityinen vai valtion laitos, maksaako opiskelu, onko stipendejä, opintojen rahoitus, saako hyväksiluettua, hakemiseen liittyvistä dokumenteista, millaista suomessa on elää, asumismahdollisuudet ja -kustannukset, työnsaantimahdollisuudet, suomenkielen opiskelumahdollisuudet, suomen kulttuuri, tutkinnon sisältö, tutkinnon arvostus, teaching quality, reputation of the education system, opetusmenetelmät ja oppimisympäristö, hakuohjeet, hakuprosessin etenemisestä, valintakokeiden järjestämisestä / maa, opiskelun kesto, jatko-opiskelumahdollisuudet, opiskelijatilastot / yhteisö, Työskentely koulun ohella, Työllistyminen opintojen jälkeen

vertailee koulutustarjontaa

kysyy lisätietoja, soittaa koulutusohjelmaan, soittaa hakutoimistoon, lähettää meilin, Facebookissa

antaa palautetta palautelomakkeen kautta

hakee admissions.fi-palvelussa

Muistettava myös opiskelijoiden vanhemmat

Paikallinen pk-yrittäjä

tavoitteena kansainvälistyminen, Maaret

tausta

Kanta-Hämeestä

pienyrittäjä

teollisuudenala?, tekniikka, metalli, hoiva-ala, jne.

mistä saa tiedon sivuistamme?

ilmoitus

lehtijuttu

esite

yrityskäynnit

tilaisuudet, aamukahvit, seminaarit, yhteistilaisuudet (mafiaristeily)

työharjoittelija

opinnäytetyöntekijä

mihin käyttää sivustoamme?

case: Jauhin-prosessi

hakee tietoa, yhteystiedot, tarjolla olevista projekteista, mahdollisesta rahoituksesta, yhteistyömahdollisuuksista, halvasta työvoimasta, opinnäytetyön tekijä, työharjoittelija, kansainvälistyminen

jättää yhteydenottopyynnön?

tilaa/peruu uutiskirjeen

Toimittaja

mistä saa tiedon

mediatiedotteen kautta

kontaktin kautta

tausta

mitä tekee

hakee tietoa, organisaatiosta, ajankohtaisesta toiminnastamme, hakee logoa, hakee asiakirjoja, päätökset, kokouspöytäkirjat, yhteystietoja

tilaa/peruu uutiskirjeen

tilaa rss-syötteet

Koulutuksen viennin asiakas

Henkilökunnan jäsen, rooli: opettaja

mistä tulee sisäisen näkymään

suoraan kun avaa työkoneen, muusta kun organisaation verkosta citrixin kautta

kirjaudu sisään portaaliin julkisen näkymän kautta

linkin kautta

hakee seuraavia tietoja

henkilökunnan yhteystietoja

opetusprosessiin liittyviä, opetussuunnittelu, toteutussuunnittelu, opintojen ohjaus, IT, SoleOps, opiskeluoikeus, HOPS, opintosuoritukset, opiskeluhyvinvointi, tenttikäytäntö, ura ja rekry, opintotuki, valmistuminen, Winha, opinnäytetyöprosessi, verkko-opetus

organisaation tiedoteitta

Avoin AMK

oman yksikön/toimpaikan tiedoteitta, opiskelijoiden, henkilökunnan

tapahtumia

yhteisten palvelujen sisältöjä, työsuhdeasioita, taloushallinnon asioita, viestinnän asioita, kv-toimintaan liittyviä asioita, tki-toiminta, haku ja valinta

päätöksiä ja muistioita (Dokumentum)

tilastointi

kirjasto

FUASiin liittyviä asioita

tekee seuraaavia asioita

tilaa uutisia/sisältöjä, rss:n kautta, nostamalla joku www-osa

piilottaa joitakin sisältöjä joitta hän ei tarvitsee

tekee tiedotteen, henkilökunnan uuttinen, kirputori, oma sairaspoissaolo (SMS)

luo itselleen linkkilistan tärkeistä linkkeistä

taustajärjestelmistä hän näkee suoraan sisäisessä näkymässä

oman lukujärjestkyksen, mahdollisesti muidenkin opettajien?

sähköpostit, näkymässä näkyy ilmoitus siitä onko tullut uusia sähköposteja

oman kalenterin

päätökset ja muistiot

siirttyy seuraviin organisaation palveluhin

etätyöskentelytyöpöydälle

moodleen

soleopsiin

sähköpoistiin

helpdeskiin jne.

Opiskelija