Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Käyttötarinoita by Mind Map: Käyttötarinoita

1. Tutkinto-opiskelija / nuori

1.1. peruskoulutus

1.1.1. yo-tutkinto

1.1.2. ammatillinen perustutkinto

1.1.3. suppeampi ammatillinen perustutkinto

1.2. mistä saa tiedon hamkista

1.2.1. hakukone

1.2.2. verkkokampanja

1.2.3. mainos tai ilmoitus

1.2.4. kouluvierailulta

1.2.5. messuilta

1.2.6. suositus (opo, kaveri, sukulainen jne.)

1.3. mistä tulee sivuillemme

1.3.1. suoraan (n. 60 %)

1.3.2. hakukoneesta (n. 30 %)

1.3.3. viittaavalta sivustolta

1.4. mihin laskeutuu

1.4.1. etusivu

1.4.2. koulutuksen pääsivu

1.4.3. koulutusohjelman etusivu

1.4.4. koontisivu, esim. tekniikka tai luonnonvara

1.4.5. hakuohjeet-sivu

1.4.6. koulutusohjelman muu sivu

1.5. mitä tekee

1.5.1. hakee tietoa

1.5.1.1. onko hamkissa tiettyä koulutusohjelmaa

1.5.1.2. mitä oppisisältöjä (koulutusohjelmassa) / (HAMKissa) annetaan

1.5.1.3. opetuskielestä

1.5.1.4. koulutuksen kestosta

1.5.1.5. annetaanko opetusta tietyllä paikkakunnalla

1.5.1.6. oppimisympäristöistä

1.5.1.7. hakuprosessin etenemisestä

1.5.1.8. eri opiskelupaikkakunnista

1.5.1.8.1. vapaa-aika

1.5.1.8.2. asuminen

1.5.1.9. valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä ja palkkauksesta

1.5.1.10. todellisesta työelämästä

1.5.1.11. onko hänen mahdollista päästä opiskelemaan

1.5.1.12. yhteystietoja

1.5.2. kysyy lisätietoja

1.5.2.1. soittaa koulutusohjelmaan

1.5.2.2. soittaa hakutoimistoon

1.5.2.3. lähettää meilin

1.5.3. antaa palautetta palautelomakkeen kautta

1.5.4. siirtyy amkhaku-palveluun

2. Tutkinto-opiskelija / aikuinen

2.1. työssäkäyvä aikuinen

2.1.1. alan vaihtaja

2.1.2. täydennyskoulutuksen hakija

2.1.3. muodollista pätevyyttä hakeva

2.1.4. peruskoulutus

2.1.4.1. opistoasteen tutkinto

2.1.4.2. ylioppilastutkinto

2.1.4.3. ammattitutkinto

2.1.4.4. korkeakoulututkinto

2.2. mistä saa tiedon hamkista

2.2.1. hakukone

2.2.2. verkkokampanja

2.2.3. mainos tai ilmoitus

2.2.4. messuilta

2.2.5. yritysvierailulta

2.2.6. suositus (työkaveri, sukulainen, tuttava jne.)

2.3. hakee tietoa

2.3.1. toteutustavasta: työn ohessa / verkko

2.3.1.1. kontaktiopetuksen määrä

2.3.1.2. itsenäisen työn määrä ja muoto

2.3.1.3. opiskelun todellisuudesta

2.3.1.4. opiskelun joustavuudesta

2.3.1.5. työn, opiskelun ja perhe-elämän sisältöjen yhteensovittamisesta

2.3.1.6. omasta mahdollisuudesta suoriutua

2.3.2. koulutuksen sisällöistä

2.3.2.1. substanssi: kurssit

2.3.2.2. ristiinopiskelusta

2.3.3. opetuskielestä

2.3.4. paikkakunnista

2.3.5. työllistymis/etenemismahdollisuuksista

2.3.6. opintojen rahoituksesta

2.3.7. opiskelun kestosta

2.3.8. hyväksiluvuista

2.3.9. hakukelpoisuudesta

2.3.10. tutkintonimikkeestä ja kelpoisuudesta

2.4. kysyy lisätietoja

2.4.1. lähettää meilin

2.4.2. soittaa hakutoimistoon

2.4.3. soittaa koulutusohjelmaan

2.4.4. antaa palautetta palautelomakkeen kautta

2.5. hakee koulutukseen

3. Tutkinto-opiskelija / ulkomaalainen

3.1. peruskoulutus

3.1.1. yo-tutkinto

3.1.2. ammatillinen perustutkinto

3.1.3. suppeampi ammatillinen perustutkinto

3.2. mistä tulee

3.2.1. suoraan

3.2.2. viittavalta sivulta

3.2.3. mainoksesta

3.2.3.1. Lehtimainos

3.2.3.2. Nettimainos

3.2.4. hakukoneesta

3.2.4.1. Hakutulos

3.2.4.2. Hakusanamainonta

3.3. mistä saa tiedon

3.3.1. messuilta

3.3.2. kouluvierailulta

3.3.3. mainoksesta

3.3.4. yhteistyökumppanilta

3.3.5. suosittelijalta (hamkin opiskelija, sukulainen, tuttu)

3.4. mitä tekee

3.4.1. hakee tietoa

3.4.1.1. onko englanninkielistä tarjontaa

3.4.1.2. onko häntä kiinnostavaa koulutusta

3.4.1.2.1. kurssitarjonta

3.4.1.3. onko hakukelpoinen

3.4.1.4. HAMKin sijainti

3.4.1.5. yksityinen vai valtion laitos

3.4.1.6. maksaako opiskelu

3.4.1.6.1. onko stipendejä

3.4.1.6.2. opintojen rahoitus

3.4.1.7. saako hyväksiluettua

3.4.1.8. hakemiseen liittyvistä dokumenteista

3.4.1.9. millaista suomessa on elää

3.4.1.9.1. asumismahdollisuudet ja -kustannukset

3.4.1.9.2. työnsaantimahdollisuudet

3.4.1.9.3. suomenkielen opiskelumahdollisuudet

3.4.1.9.4. suomen kulttuuri

3.4.1.10. tutkinnon sisältö

3.4.1.10.1. tutkinnon arvostus

3.4.1.11. teaching quality

3.4.1.12. reputation of the education system

3.4.1.13. opetusmenetelmät ja oppimisympäristö

3.4.1.14. hakuohjeet

3.4.1.15. hakuprosessin etenemisestä

3.4.1.16. valintakokeiden järjestämisestä / maa

3.4.1.17. opiskelun kesto

3.4.1.18. jatko-opiskelumahdollisuudet

3.4.1.19. opiskelijatilastot / yhteisö

3.4.1.20. Työskentely koulun ohella

3.4.1.21. Työllistyminen opintojen jälkeen

3.4.2. vertailee koulutustarjontaa

3.4.3. kysyy lisätietoja

3.4.3.1. soittaa koulutusohjelmaan

3.4.3.2. soittaa hakutoimistoon

3.4.3.3. lähettää meilin

3.4.3.4. Facebookissa

3.4.4. antaa palautetta palautelomakkeen kautta

3.4.5. hakee admissions.fi-palvelussa

3.5. Muistettava myös opiskelijoiden vanhemmat

4. Paikallinen pk-yrittäjä

4.1. tausta

4.1.1. Kanta-Hämeestä

4.1.2. pienyrittäjä

4.1.3. teollisuudenala?

4.1.3.1. tekniikka

4.1.3.2. metalli

4.1.3.3. hoiva-ala

4.1.3.4. jne.

4.2. mistä saa tiedon sivuistamme?

4.2.1. ilmoitus

4.2.2. lehtijuttu

4.2.3. esite

4.2.4. yrityskäynnit

4.2.5. tilaisuudet

4.2.5.1. aamukahvit

4.2.5.2. seminaarit

4.2.5.3. yhteistilaisuudet (mafiaristeily)

4.2.6. työharjoittelija

4.2.7. opinnäytetyöntekijä

4.3. mihin käyttää sivustoamme?

4.3.1. case: Jauhin-prosessi

4.3.2. hakee tietoa

4.3.2.1. yhteystiedot

4.3.2.2. tarjolla olevista projekteista

4.3.2.3. mahdollisesta rahoituksesta

4.3.2.4. yhteistyömahdollisuuksista

4.3.2.5. halvasta työvoimasta

4.3.2.5.1. opinnäytetyön tekijä

4.3.2.5.2. työharjoittelija

4.3.2.6. kansainvälistyminen

4.3.3. jättää yhteydenottopyynnön?

4.3.4. tilaa/peruu uutiskirjeen

5. Toimittaja

5.1. mistä saa tiedon

5.1.1. mediatiedotteen kautta

5.1.2. kontaktin kautta

5.2. tausta

5.3. mitä tekee

5.3.1. hakee tietoa

5.3.1.1. organisaatiosta

5.3.1.2. ajankohtaisesta toiminnastamme

5.3.1.3. hakee logoa

5.3.1.4. hakee asiakirjoja

5.3.1.4.1. päätökset

5.3.1.4.2. kokouspöytäkirjat

5.3.1.5. yhteystietoja

5.3.2. tilaa/peruu uutiskirjeen

5.3.3. tilaa rss-syötteet

6. Koulutuksen viennin asiakas

7. Sivustovastaava

7.1. luo sivun käyttäen mallipohjaa

7.1.1. antaa sivulle nimen, jossa ei erikoismerkkejä

7.1.2. antaa sivulle käyttöoikeuksia

7.2. tuo tai luo tekstin

7.2.1. tuo tekstinkäsittelyohjelmasta tai muualta kierrättämättä Notepadin kautta

7.2.2. kirjoittaa tekstin suoraan editoriin

7.2.2.1. tekstissä on otsikko, leipäteksti, (väliotsikoita) ja metatiedot

7.3. tuo kuvan

7.3.1. omalta koneelta

7.3.2. dokumenttikirjastosta

7.3.3. urlin kautta (esim. Flickr)

7.4. tuo tai upottaa videon

7.4.1. YouTubesta

7.4.2. omalta koneelta

7.4.3. dokumenttikirjastosta

7.5. nostaa www-osan, esim. sisältökyselyn

7.6. luo linkin (teksti tai banneri)

7.6.1. Sharepointin sisäinen

7.6.2. ulkopuolinen url

7.6.3. määrittelee, avautuuko uuteen vai samaan ikkunaan

7.7. upottaa widgetin, esim. Facebook

7.8. upottaa Flash-animaation

7.9. tekee tiedotteen

7.10. luo tapahtuman

7.11. päivittää sivua

7.11.1. poistaa vanhaa sisältöä

7.11.2. muokkaa vanhaa sisältöä

7.11.3. korvaa vanhaa sisältöä (esim. kuva)

7.11.4. päivittää sivun nimen

8. Henkilökunnan jäsen, rooli: opettaja

8.1. mistä tulee sisäisen näkymään

8.1.1. suoraan kun avaa työkoneen

8.1.1.1. muusta kun organisaation verkosta citrixin kautta

8.1.2. kirjaudu sisään portaaliin julkisen näkymän kautta

8.1.3. linkin kautta

8.2. hakee seuraavia tietoja

8.2.1. henkilökunnan yhteystietoja

8.2.2. opetusprosessiin liittyviä

8.2.2.1. opetussuunnittelu

8.2.2.2. toteutussuunnittelu

8.2.2.3. opintojen ohjaus

8.2.2.4. IT

8.2.2.5. SoleOps

8.2.2.6. opiskeluoikeus

8.2.2.7. HOPS

8.2.2.8. opintosuoritukset

8.2.2.9. opiskeluhyvinvointi

8.2.2.10. tenttikäytäntö

8.2.2.11. ura ja rekry

8.2.2.12. opintotuki

8.2.2.13. valmistuminen

8.2.2.14. Winha

8.2.2.15. opinnäytetyöprosessi

8.2.2.16. verkko-opetus

8.2.3. organisaation tiedoteitta

8.2.4. Avoin AMK

8.2.5. oman yksikön/toimpaikan tiedoteitta

8.2.5.1. opiskelijoiden

8.2.5.2. henkilökunnan

8.2.6. tapahtumia

8.2.7. yhteisten palvelujen sisältöjä

8.2.7.1. työsuhdeasioita

8.2.7.2. taloushallinnon asioita

8.2.7.3. viestinnän asioita

8.2.7.4. kv-toimintaan liittyviä asioita

8.2.7.5. tki-toiminta

8.2.7.6. haku ja valinta

8.2.8. päätöksiä ja muistioita (Dokumentum)

8.2.9. tilastointi

8.2.10. kirjasto

8.2.11. FUASiin liittyviä asioita

8.3. tekee seuraaavia asioita

8.3.1. tilaa uutisia/sisältöjä

8.3.1.1. rss:n kautta

8.3.1.2. nostamalla joku www-osa

8.3.2. piilottaa joitakin sisältöjä joitta hän ei tarvitsee

8.3.3. tekee tiedotteen

8.3.3.1. henkilökunnan uuttinen

8.3.3.2. kirputori

8.3.3.3. oma sairaspoissaolo (SMS)

8.3.4. luo itselleen linkkilistan tärkeistä linkkeistä

8.4. taustajärjestelmistä hän näkee suoraan sisäisessä näkymässä

8.4.1. oman lukujärjestkyksen

8.4.1.1. mahdollisesti muidenkin opettajien?

8.4.2. sähköpostit

8.4.2.1. näkymässä näkyy ilmoitus siitä onko tullut uusia sähköposteja

8.4.3. oman kalenterin

8.4.4. päätökset ja muistiot

8.5. siirttyy seuraviin organisaation palveluhin

8.5.1. etätyöskentelytyöpöydälle

8.5.2. moodleen

8.5.3. soleopsiin

8.5.4. sähköpoistiin

8.5.5. helpdeskiin jne.

9. Opiskelija