Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HAMKin verkkopresenssi by Mind Map: HAMKin verkkopresenssi

1. tavoitteet

1.1. HAMKin koulutuksen ja palveluiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen

1.1.1. HAMK-brändi on toiminta-alueellaan hyvin tunnettu ja siihen liitetään positiivisia mielikuvia

1.1.2. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti

2. kanavat

2.1. www.hamk.fi

2.2. Facebook: HAMKin virallinen sivu

2.2.1. toiminta-ajatus

2.2.1.1. palvellaan (mahdollisia) hakijoita kohdennetummin ja henkilökohtaisemmin kuin julk. sivuilla // kv-hakijat

2.2.1.2. rakennetaan kansainvälistä HAMK-yhteisöä // suomalaiset potentiaaliset opiskelijat

2.2.1.3. kiinnitetään organisaatioon // omat opiskelijat

2.2.1.4. säilytetään yhteys meiltä valmistuneisiin opiskelijoihin sekä tarjotaan jatko-opintoja // alumnit

2.2.1.5. tuodaan HAMKin toimintaa esiin opiskelijoiden ja heidän tekemisensä kautta // suuri yleisö

2.2.1.6. tuodaan esiin valikoituja sisältöjä?

2.2.1.6.1. FUAS

2.2.1.7. tarjotaanko keskustelufoorumiksi tykkääjille?

2.2.1.7.1. vs. hamkin tuottama virallinen sisältö

2.2.1.8. selkeät ulkoiset markkinointiviestit poistetaan

2.2.1.9. kieli

2.2.1.9.1. omat sisällöt su ja en

2.2.1.9.2. linkitetyt/viitatut

2.2.2. linjaus sivuista vs. ryhmistä

2.2.2.1. ei henkilöitä

2.2.2.2. ryhmä?

2.2.2.3. sivu?

2.2.2.4. tavoite:

2.2.3. kohderyhmät

2.2.3.1. ulkomaalaiset hakijat

2.2.3.2. suomalaiset hakijat

2.2.3.3. opiskelijat

2.2.3.4. valmistuneet

2.2.3.5. suuri yleisö

2.2.4. tavoite

2.2.4.1. brändäys: hyvä näkyvyys

2.2.4.1.1. mittari: keskustelun määrä

2.2.4.1.2. mittari: keskustelluimmat ja tykätyimmät päivitykset

2.2.4.1.3. mittari: jakamiset

2.2.4.1.4. mittari: tykkääjien määrä

2.2.4.1.5. mittari: kilpailijoiden benchmarkkaus

2.2.4.1.6. Snoobin Facebook-raportti

2.2.4.1.7. Facebookin omat tilastot

2.2.4.2. brändäys: hyvä mielikuva

2.2.4.2.1. mittari: imagotutkimus

2.2.4.2.2. mittari: hoplaa ja muut opiskelijakyselyt

2.2.4.2.3. mittari: fiilis tykkääjien kesken

2.2.4.3. neuvonta: tietoa hakemisen tueksi

2.2.4.3.1. mittari: kysymysten ja vastausten määrä (verrattuna muihin hakutoimiston yhteydenottoihin)

2.2.4.3.2. mittari: kävijämäärät Facebookista hakuinfosivuillemme

2.2.4.4. (markkinoinnin tehokkuus)

2.2.4.4.1. kampanjakohtaiset seurannat: liikenne, laskeutuminen jne.

2.2.5. sisällöt

2.2.5.1. tietoa hauista

2.2.5.1.1. vastaukset hakijoille

2.2.5.1.2. hakuinfo

2.2.5.1.3. yksityisviestit

2.2.5.1.4. UKK HAMKin julkisille sivuille

2.2.5.2. tietoa tapahtumista

2.2.5.2.1. mediatiedotteet

2.2.5.2.2. tapahtumakalenteri

2.2.5.2.3. hankkeet

2.2.5.2.4. yritysyhteistyöcaset

2.2.5.2.5. promomateriaali

2.2.5.2.6. opinnäytetyöt

2.2.5.2.7. henkilökunnan julkaisut

2.2.5.2.8. oman sisällön lisäksi linkitystä

2.2.5.3. tietoa hamkista

2.2.5.3.1. info

2.2.5.3.2. About-laatikko?

2.2.5.4. videot

2.2.5.4.1. ensin youtubeen, sitten upotus

2.2.6. vastuut

2.2.6.1. ilme ja käyttö

2.2.6.2. kilpailut ja kampanjat

2.2.6.3. sisältöpäivitys

2.2.6.3.1. yhteinen

2.2.6.3.2. kt-keskuskohtainen

2.2.6.3.3. opintotuotokset

2.2.6.3.4. opiskelijat

2.2.6.3.5. sisällöntuotannon suunnitelma

2.2.6.4. muut sivut

2.2.6.4.1. Lepaa

2.2.6.4.2. AOKK

2.2.6.4.3. Business Point

2.2.6.5. ryhmät

2.2.7. työohje

2.2.7.1. käyttötarkoitus

2.2.7.2. käyttäjät

2.2.7.2.1. ulkoiset

2.2.7.2.2. sisäiset

2.2.7.3. vastuut

2.2.7.3.1. ja varahenkilöt

2.2.7.4. päivitysaktiivisuus

2.2.7.5. vastaamisaika

2.2.7.5.1. Facebookin kysymykset ohjaavat www-sivujemme sisällöissä

2.2.7.6. reagointi

2.2.7.6.1. negatiiviseen

2.2.7.6.2. positiiviseen

2.2.7.6.3. neutraaliin

2.2.7.7. sensurointi

2.2.7.7.1. mainokset

2.2.7.7.2. roskaposti

2.2.7.7.3. epäasiallisuudet

2.2.8. Timeline

2.2.8.1. yleinen siivoaminen: vanhat pois

2.2.8.1.1. onko arkistoa

2.2.8.2. yhteys ryhmiin tai toisiin sivuihin

2.2.8.2.1. opekorkea

2.2.8.2.2. lepaa

2.2.8.2.3. welcome

2.2.8.2.4. Business Point

2.2.8.2.5. suljetut ryhmät tiedoksi viestintään

2.3. Twitter

2.4. YouTube

2.5. Flickr

2.6. Foursquare

2.7. keskustelufoorumit

2.8. blogit

2.9. kampanjoiden aikainen näkyminen verkkopalveluissa

3. kohderyhmät

4. toiminta-ajatus ja sisällöt

5. keskeiset toimintaperiaatteet

6. mittarit

7. seuranta ja reagointi