Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

It på mellemtrinnet by Mind Map: It på mellemtrinnet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

It på mellemtrinnet

Skærmoptagelser

Word

Tekstbehandling

Sidehoved/fod, sidetal

Indsætte billede

Tekstombrydning

Regneark

4.klasse

Fokus på Elevintra og Skoletube

Elevintra

Skoletube

Skolekom

Lego Mindstorms

5.klasse

Fokus på Skoletube, PowerPoint, Publisher.

Power Point

Skoletube

Regneark

Lego Mindstorms

6.klasse

Fokus på Skoletube, Skolekom/e-mail og Netfinder.

Skolekom/e-mail

Skoletube

Netfinder

Regneark

Lego Mindstorms

7.klasse

Fokus på Skoletube. Klar til Projektopgaven

Skoletube

Regneark

Lego Mindstorms

Undervisningsforløb - se HaPlc

Forskellige undervisningsforløb, ideer til It-undervisning.

Webquests - forskellige fag 4. - 7. klasse

E-læringsmoduler - EMU

Dværgen fra Normandiet 6. klasse

Mobiltelefon

X- land

Animation/Tegneserier

Lego Mindstorms / robolab

Lave avis

Drengen i den stribede pyjamas

Et mærkeligt skib

Hjælp til lærerne

Videovejledninger/ LærIt

Skoletube hjælp

Hæfte - Skolernes mediesuite

It og mediekompetence i folkeskolen

HaPlc

Halgård skoles læringscenter. Faneblade på Lærerintra/Elevintra og Forældreintra.