ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ by Mind Map: ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1. Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1. ЛЕКЦІЇ

1.1.1. Корекційна педагогіка в системі науквоих знань. Предмет і завдання корекційної педагогіки.

1.1.2. Методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки. Значення концепцій Л.С. Виготського для становлення і розвитку дефектології як науки.

1.1.3. Основи дидактики корекційної дошкільної педагогіки

1.1.4. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку

1.1.5. Теоретичні основи інклюзивного навчання

1.2. ПРАКТИЧНІ

1.2.1. Значення концепцій Л.С. Виготського для становлення і розвитку дефектології як науки

1.2.2. Сучасна система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1.2.3. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку

1.2.4. Включення (інклюзія) дітей з особливими освітніми потребами в дошкільні навчальні заклади загального типу.

1.3. СЕМІНАРСЬКІ

1.3.1. Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

1.3.2. Види порушень психофізичного розвитку у дітей

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Модуль 1

2.2. Модуль 2

3. ЛІТЕРАТУРА

4. Модуль ІІ. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

4.1. ЛЕКЦІЇ

4.1.1. Комплексний підхід до корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку

4.1.2. Загальні вимоги до організації і змісту корекційно-педагогічного процесу в ДНЗ

4.1.3. Особливості індивідуалізації розвитку, навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами

4.1.4. Особливості взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, яка має дитину з особливими освітніми потребами.

4.2. ПРАКТИЧНІ

4.2.1. Специфіка організації корекційно-розвивальної роботи в ДНЗ загального типу

4.2.2. Завдання розвитку дитини з особливими освітніми потребами в ДНЗ загального типу

4.2.3. Організація спостережень за дитиною з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ загального типу

4.2.4. Індивідуалізація розвитку, навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами

4.2.5. Педагогічні технології підтримки сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами.

4.3. СЕМІНАРСЬКІ

4.3.1. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі.

5. ІНДЗ

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА