digitális tananyag

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
digitális tananyag by Mind Map: digitális tananyag

1. multitasking

1.1. komplex feladatok megoldásánál alkalmazható

1.2. listening task közben feljegyezni egy a csoport által megszerkesztett oldalba a hallott szöveg alatt hallot fontosabb adatokat

1.3. multitasking játékok alkalmazása

2. LLL Paradigma

2.1. közösségi oldlak használata atnítás során

2.2. autonóm kutatási feéadatokhoz alkalmas munkák kiadása

2.3. tanuló által rendszeresen látogatottonline környzetet tanuló környezetté alakítani

3. hálózatosodás

3.1. kooperatív csoportmunkák

3.2. projektmunkák,a mik a csoportkohézió fejlesztését segítik elő

3.3. gyakorlati jellegű feladatok

4. wikipédia és wiki

4.1. adatgyűjtés egy adott témával kapcsolatban

4.2. feltölthetnek vagy kiegészíthetnek angol szócikkeket

5. interaktív asztal

5.1. projektmunkák

5.2. csoportos videónézés

5.3. szövegértési feladatok csoportos megoldása

6. interaktív tábla

6.1. interaktív feladatok

6.2. bizonyos angol tankönyvek pl( Englsi File) tartalmaznak videokat, amiket az interaktív tábla segítségével be lehet mutatni

6.3. bizonyos otthoni projekt munka gyanánt feladott anyagokat is be lehet mutatni a táblánál

6.4. feleltető rendszer az interaktív tábla segítségével

6.5. többfajta tanulási stílus támogatása a táblán keresztűl

7. e Learning

7.1. fórum: egy elovasott cikk vagy egy bizonyos téme kapcsán vitát lehet indítani a gyerekek között

7.2. gyerekek is csinálhatnak e Learninges oldalt , ami során egy adott témával kapcsolatban merülnek el, ahhoz kapcsolódóan gyűjtenek anyagot

7.3. teszteket lehet velük csiáltatni az oldalon, ami a nemrégt tanult anyagot dolgozza fel

8. e Portfólió

8.1. a diákok összegezhetik a munkkájukat

8.2. látható a nyelvi kompetencia fejlődése

8.3. egymás munkájába is betekintehést nyerhetnek, kooperatív munkáknál ez előnyös lehet

9. mobil tanulás

9.1. okostelefon

9.1.1. GPS szolgáltatást igénylő feladatok az prepozíciók megtanítása során

9.1.2. online szótárak letöltéséhez alkalmas feladatok esetében

9.1.3. filekoat lehet megosztani, akár az órai kereteken belül a számítógépterem igénybevétele használata nélkül

9.2. mobilra feltöltött anyagokat fel lehet használni az órán

9.3. bizonyos angol tankönyvcsaládok hanganyaga letölthető mobiltelefonra, amit tud hallgatni akár utazás közben , így az órán már könnyeb lesz az adott anyaggal dolgozni

9.4. geotagging

9.4.1. Anglia, Amerika, Ausztrália vagy Új Zéland bemutatása során a clutural studies elmélyítése érdekében lehet alkalmazni

9.4.1.1. városismereti verseny

9.4.1.2. földrajzi téma feldolgozásához lehet használn

9.4.1.3. történelmi téma feldolgozásánál lehet alkalmazni

10. google dokumentumok

10.1. bizonyos anyagok megosztására alkalmas-> kooperatív munkák esetében alkalmas

10.2. a diák is fel töltheti pl a prezentációját, ami így a többiek számára elérhető-> egymás munkáját is értékelhetik a diákok

10.3. versenyfeladatként értelmezve kereső munkát kiadni egy adott kutatási szempont alapján

11. információs társadalom

11.1. digitális bennszülöttek

11.1.1. digitális írástudás

11.1.1.1. olyan feladatok alkalmazása az órán, amelyek a tanulók digitállis írástudását fejlesztik:

11.1.1.1.1. szövegszerkesztést igénylő feladatok

11.1.1.1.2. digitális videófelvételek alkalmazása az óra keretein belül

11.1.1.1.3. perezentációkészítés, diák, bemutatók készítése, animációk, áttűnések beállítása az órán

11.1.2. virtuális valóság

11.1.3. projektmunkák

11.1.4. multisensory feladatok

11.1.5. multimédiás anyagok használata az órán

11.2. digitális bevándorlók

11.3. internetbiztonság

11.3.1. antivírus szoftverek letöltése

11.3.2. digitális veszélyforrások megtanítása a munkafolyamat megkezdése előtt

11.3.3. atanulók tudatos felhasználókká való tétele bizonyos digitális feladatok során

11.4. technofóbia

11.4.1. 30 vagy annál idősebb tanítványok esetében fedezhető fel: fontos: digitális tananyagok bemutatása lassú lépsésben, előszőr könnyen használható digitális anyagok használatának elsajátítása

11.4.1.1. online fogalomtérkép bemutatása

11.4.1.2. google dokumentum bemutatása és alkalmazása ( ha már van google féle accountja, nem leszolyan idegen számára)

11.4.1.3. online tesztek elvégeztetése

12. digitális lábnyom

12.1. saját blog, honlap szerkesztése az óra keretein belül

12.2. online kommunikációs teret igénylő feladatok használatánál

12.3. közös tartalommegosztástigénylő feladatok esetébenlehet használni

13. online fogalomtérképek

13.1. grammatikai jelenségek összefüggésének ábrázolása

13.2. bármely nagyobb anyag befejézes előtti rendszereéshez alkalmas

13.3. bizonyos témakörök szókincsbeli összefüggéseinek ábrázolásához alkalmas

14. online játékok

14.1. kisebb diákok esetében a ruhadarabok megtanítása öltözködős játékokon keresztűl

14.2. multiplyae játékok alkalmazása csoportmunkák esetében

14.3. társasjátékok alkalmazása fiatalabb tanulók esetén nyelvórán bemelegítés képpen

15. blended learning

15.1. virtuális tananyag szerkesztése csoportmunka során az angol óra során

15.2. közösségi oldalak szerkesztése, online kommunikáció elősegítése, akár az órán nem digitális kommunikációval párhuzamosan

15.3. mobile tanulás az óra keretein belül

16. konnektivizmus

16.1. közösségi tartalomfejlesztés

16.2. használható reflexiót igénylő munkák esetében

16.3. önszerveződő tanulásra is alkalmazható

17. prezi

17.1. diákoknak bármilyen témában, angol nyelven előadhatnak egy mikro prezentációt prezi segítségével

17.2. akár az adott tananyagot is át lehet tenni prezi változatba pl. present perfect prezentálása prezin keresztűl

17.3. csoportmunka prezin keresztűl

18. mikro blogok

18.1. használhatókazonnali visszajelzést igénylő feladatoknál

18.2. a diákok egy adott témával kapcsolatban gyorsan megoszthatják gondolataikat

19. varázstoll

19.1. szabadkézi vázlatok azonnali digitalizálása

19.2. Kézzel írt jegyzetek tárolása,

19.3. Valós idejű prezentációs eszköz előadásokho

20. virtuális tanulási környezet

20.1. kollabpratív tanulás vs egyéni munka

20.2. projekt-virtuális tanulási környezet által támogatott

20.3. nem kell jelen lennie a diákoknak, akár otthoni munka, vagy hosszab ideig tartó projekt munkánál is alkalmazható