digitális tananyag

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
digitális tananyag by Mind Map: digitális tananyag

1. multitasking

1.1. komplex feladatok megoldásánál alkalmazható

1.2. listening task közben feljegyezni egy a csoport által megszerkesztett oldalba a hallott szöveg alatt hallot fontosabb adatokat

1.3. multitasking játékok alkalmazása

2. LLL Paradigma

2.1. közösségi oldlak használata atnítás során

2.2. autonóm kutatási feéadatokhoz alkalmas munkák kiadása

2.3. tanuló által rendszeresen látogatottonline környzetet tanuló környezetté alakítani

3. hálózatosodás

3.1. kooperatív csoportmunkák

3.2. projektmunkák,a mik a csoportkohézió fejlesztését segítik elő

3.3. gyakorlati jellegű feladatok

4. konnektivizmus

4.1. közösségi tartalomfejlesztés

4.2. használható reflexiót igénylő munkák esetében

4.3. önszerveződő tanulásra is alkalmazható

5. prezi

5.1. diákoknak bármilyen témában, angol nyelven előadhatnak egy mikro prezentációt prezi segítségével

5.2. akár az adott tananyagot is át lehet tenni prezi változatba pl. present perfect prezentálása prezin keresztűl

5.3. csoportmunka prezin keresztűl

6. mikro blogok

6.1. használhatókazonnali visszajelzést igénylő feladatoknál

6.2. a diákok egy adott témával kapcsolatban gyorsan megoszthatják gondolataikat

7. varázstoll

7.1. szabadkézi vázlatok azonnali digitalizálása

7.2. Kézzel írt jegyzetek tárolása,

7.3. Valós idejű prezentációs eszköz előadásokho

8. wikipédia és wiki

8.1. adatgyűjtés egy adott témával kapcsolatban

8.2. feltölthetnek vagy kiegészíthetnek angol szócikkeket

9. interaktív asztal

9.1. projektmunkák

9.2. csoportos videónézés

9.3. szövegértési feladatok csoportos megoldása

10. interaktív tábla

10.1. interaktív feladatok

10.2. bizonyos angol tankönyvek pl( Englsi File) tartalmaznak videokat, amiket az interaktív tábla segítségével be lehet mutatni

10.3. bizonyos otthoni projekt munka gyanánt feladott anyagokat is be lehet mutatni a táblánál

10.4. feleltető rendszer az interaktív tábla segítségével

10.5. többfajta tanulási stílus támogatása a táblán keresztűl

11. e Learning

11.1. fórum: egy elovasott cikk vagy egy bizonyos téme kapcsán vitát lehet indítani a gyerekek között

11.2. gyerekek is csinálhatnak e Learninges oldalt , ami során egy adott témával kapcsolatban merülnek el, ahhoz kapcsolódóan gyűjtenek anyagot

11.3. teszteket lehet velük csiáltatni az oldalon, ami a nemrégt tanult anyagot dolgozza fel

12. e Portfólió

12.1. a diákok összegezhetik a munkkájukat

12.2. látható a nyelvi kompetencia fejlődése

12.3. egymás munkájába is betekintehést nyerhetnek, kooperatív munkáknál ez előnyös lehet

13. mobil tanulás

13.1. okostelefon

13.1.1. GPS szolgáltatást igénylő feladatok az prepozíciók megtanítása során

13.1.2. online szótárak letöltéséhez alkalmas feladatok esetében

13.1.3. filekoat lehet megosztani, akár az órai kereteken belül a számítógépterem igénybevétele használata nélkül

13.2. mobilra feltöltött anyagokat fel lehet használni az órán

13.3. bizonyos angol tankönyvcsaládok hanganyaga letölthető mobiltelefonra, amit tud hallgatni akár utazás közben , így az órán már könnyeb lesz az adott anyaggal dolgozni

13.4. geotagging

13.4.1. Anglia, Amerika, Ausztrália vagy Új Zéland bemutatása során a clutural studies elmélyítése érdekében lehet alkalmazni

13.4.1.1. városismereti verseny

13.4.1.2. földrajzi téma feldolgozásához lehet használn

13.4.1.3. történelmi téma feldolgozásánál lehet alkalmazni

14. virtuális tanulási környezet

14.1. kollabpratív tanulás vs egyéni munka

14.2. projekt-virtuális tanulási környezet által támogatott

14.3. nem kell jelen lennie a diákoknak, akár otthoni munka, vagy hosszab ideig tartó projekt munkánál is alkalmazható

15. google dokumentumok

15.1. bizonyos anyagok megosztására alkalmas-> kooperatív munkák esetében alkalmas

15.2. a diák is fel töltheti pl a prezentációját, ami így a többiek számára elérhető-> egymás munkáját is értékelhetik a diákok

15.3. versenyfeladatként értelmezve kereső munkát kiadni egy adott kutatási szempont alapján

16. információs társadalom

16.1. digitális bennszülöttek

16.1.1. digitális írástudás

16.1.1.1. olyan feladatok alkalmazása az órán, amelyek a tanulók digitállis írástudását fejlesztik:

16.1.1.1.1. szövegszerkesztést igénylő feladatok

16.1.1.1.2. digitális videófelvételek alkalmazása az óra keretein belül

16.1.1.1.3. perezentációkészítés, diák, bemutatók készítése, animációk, áttűnések beállítása az órán

16.1.2. virtuális valóság

16.1.3. projektmunkák

16.1.4. multisensory feladatok

16.1.5. multimédiás anyagok használata az órán

16.2. digitális bevándorlók

16.3. internetbiztonság

16.3.1. antivírus szoftverek letöltése

16.3.2. digitális veszélyforrások megtanítása a munkafolyamat megkezdése előtt

16.3.3. atanulók tudatos felhasználókká való tétele bizonyos digitális feladatok során

16.4. technofóbia

16.4.1. 30 vagy annál idősebb tanítványok esetében fedezhető fel: fontos: digitális tananyagok bemutatása lassú lépsésben, előszőr könnyen használható digitális anyagok használatának elsajátítása

16.4.1.1. online fogalomtérkép bemutatása

16.4.1.2. google dokumentum bemutatása és alkalmazása ( ha már van google féle accountja, nem leszolyan idegen számára)

16.4.1.3. online tesztek elvégeztetése

17. digitális lábnyom

17.1. saját blog, honlap szerkesztése az óra keretein belül

17.2. online kommunikációs teret igénylő feladatok használatánál

17.3. közös tartalommegosztástigénylő feladatok esetébenlehet használni

18. online fogalomtérképek

18.1. grammatikai jelenségek összefüggésének ábrázolása

18.2. bármely nagyobb anyag befejézes előtti rendszereéshez alkalmas

18.3. bizonyos témakörök szókincsbeli összefüggéseinek ábrázolásához alkalmas

19. online játékok

19.1. kisebb diákok esetében a ruhadarabok megtanítása öltözködős játékokon keresztűl

19.2. multiplyae játékok alkalmazása csoportmunkák esetében

19.3. társasjátékok alkalmazása fiatalabb tanulók esetén nyelvórán bemelegítés képpen

20. blended learning

20.1. virtuális tananyag szerkesztése csoportmunka során az angol óra során

20.2. közösségi oldalak szerkesztése, online kommunikáció elősegítése, akár az órán nem digitális kommunikációval párhuzamosan

20.3. mobile tanulás az óra keretein belül