Nieuw paradigma op veel fronten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nieuw paradigma op veel fronten by Mind Map: Nieuw paradigma op veel fronten

1. infrastructuur

1.1. energie

1.1.1. decentrale opwekking groot

1.1.2. decentrale opwekking bewoner

1.1.2.1. smart grid

1.1.3. breng producent en afnemer heel dicht bij elkaar

1.2. communicatie

1.2.1. spraak

1.2.2. data

1.2.3. beeld

1.3. water

1.3.1. drinkwater

1.3.2. wit regenwater

1.3.3. zwart afvalwater

1.3.4. grijs afvalwater

2. mobiliteit

2.1. basis concrete knelpunten

2.1.1. wegen

2.1.1.1. rijk

2.1.1.2. provincie

2.1.2. openbaar vervoer

2.1.2.1. NS

2.1.2.2. regionaal

2.1.2.3. bus / streek

2.1.3. water

2.1.3.1. rivieren

2.1.3.2. binnenwateren

2.1.4. lucht

2.2. wensdenken

2.2.1. impuls ontwikkelingen

3. vastgoed

3.1. woningen

3.2. kantoren

3.3. winkels

3.4. fabrieken

4. functieverandering

4.1. agrarisch gebieden

4.1.1. LOG

4.1.2. afname aantal boeren bedrijven

4.1.2.1. financiën te genereren bij bedrijfsbeindiging

4.2. natuur

4.2.1. 6.000ha minder EHS

4.3. winkelcentra

4.3.1. internet winkelen

4.4. kantoren

4.4.1. nieuwe werken

4.4.2. bereikbaarheid

5. demografische ontwikkelingen

5.1. krimp

5.1.1. vervangingsniveau lager 2,1

5.1.2. vergrijzing

5.2. verstedelijking

5.2.1. groei steden <> minder platteland

5.3. was is nodig om prachtige regio te maken?

5.4. kijk over grenzen heen

5.5. Provincies  hebben  de  verantwoordelijkheid  en  bevoegdheid  om  erop  toe  te  zien   dat in de beleid- en planvorming op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau voldoende en op verantwoorde wijze rekening wordt gehouden met de demografische  ontwikkeling  in  het  gebied

6. krimp

6.1. draagvlak voorzieningen neemt af