ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZET by Mind Map: ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZET

1. tanulást és kutatást is végezhet egyszerre a diák a számítógépen (amit kutatott azt egyből le is írhatja mondjuk egy szövegszerkesztőbe)

2. GEOTAGGING

2.1. képek koordinátáinak/helyeinek megkeresése (pl.: egy adott leckében szerepelő képek hol találhatók ma)

2.2. csapatmunkában egy városban felkeresni, hogy milyen történelmi képek/festmények találhatók ott és később koordináták megadása

2.3. segíti a tanulást is, mert a diákok a leckét képekhez kötik, a képeket pedig helyekhez, illetve koordinátákhoz) (pl.: Feszty-körkép=Ópusztaszer=Honfoglalás (896-900)

3. Google dokumentumok

3.1. könnyű dokumentum-létrehozás, egyszerűen tudnak a diákok előadást tervezni

3.2. online tudják tárolni a dokumentumaikat, előadásaikat, megtanulják a táblázatkezelést, szövegszerkesztők kezelését, prezentációk megtervezését

3.3. egyszerűen megoszthatják egymással csapatmunkában vagy a tanárral, hogy ellenőrizze a folyamat előreheladtát

4. információs társadalom

4.1. mivel a diákok nagy része ebben a társadalomban nő fel, ezért az oktatásban is könnyebb az elektronikus eszközök alkalmazása

4.2. történelemóra feladatait mindig úgy állítom össze, hogy alapinformációkat tartalmazzon: utána a diákok kreativitásán múlik, hogy mennyi információval egészítik ki (Pl.: előző lecke alapján megadom Szt. István nevét és mindenki az előző órán megtanultak alapján egészítse ki, amennyire csak tudja)

4.3. kreatív feladatokkal lehet tesztelni, hogy az ezen társadalomban felnövő gyerekek milyen gyorsan tudnak információt szerezni (pl.: Google keresés verseny v. forrásolvasás történelem órán úgy, hogy 3 kérdésre kell válaszolniuk a szöveg alapján

5. Interaktív kategória

5.1. interaktív asztal

5.1.1. több ember dolgozhat egy asztalnál egy órán

5.1.2. csoportmunka alkalmazásával a gyerekek kapcsolata is javulhat (egymást nem kedvelő gyerekek egy csoportba ültetése)

5.1.3. jobb és kevésbé jobb képességű tanulók egy csapatba ültetéséhez is hozzájárulhat, ezáltal a jobb tanuló húzóerőként hathat a kevésbé jobbra

5.2. Interaktív tábla

5.2.1. tananyag kivetítése az egész osztály/csoport elé, így mindenki nyomon tudja követni az órai előadás digitális anyagait

5.2.2. nem csak kivetíteni tudunk, hanem feladatokat is megoldani, változtatni rajta a diákok bevonásával ( kihívunk egy diákot, hogy oldjon meg egy feladatot vagy alakítson át valamit (pl.: rajz, matek, fizika esetében))

5.2.3. a projektorral szemben a tanulók itt nem csak passzív résztvevők, hanem be is vonhatók a feladatokba , így a motivációs szintjüket is magasabban lehet tartani

6. Internetbiztonság

6.1. órán felvethető egy kérdésben, hogy milyen védekezési módokat ismernek az internettel kapcsolatban (vírusirtók, személyes adatok védelme)

6.2. különóra keretében előadás, hogy miért vigyázzunka közösségi portálokon a személyes adataink védelmére (Facebook, Twitter, iwiw stb...)

6.3. a diákok megismerhetik a biztonságos internetezés szabályait, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a mai világban a visszéléseknek

7. Konnektivizmus

7.1. a pedagógia összekapcsolása az informatikával (pl.: házi feladat online történő feladása)

7.2. egy közösségi oldalon kapcsolok össze egy osztályt és ott tartjuk a kapcsolatot (Facebook, Twitter például)

7.3. A közösségi életet, az internetes felületek megismerését segíti, hogy egy osztály facebook-on vagy twitteren követi a tanár által adott feladatokat és ott kommunikál egymással)

8. Közösségi portál

8.1. Ma már lassan elkerülhetetlen, hogy ne vonjuk be őket az oktatásba, így a facebook-on/twitter-en/iwiw-en történő osztály-megbeszélések vagy feladat-feladások is alkalmazható egy osztály tanítása során

8.2. lehetőséget nyújt megosztani valamit a másikkal (a tanár az osztállyal, az osztálytársak egymással, a tanárral) Pl.: az egyik gyerek kutat és az eredményeit az osztály facebook-os csoportjában közli

8.3. a korábban használt chat-hez és egyéb fórumokhoz képest több lehetőséget nyújt egy osztályközösség számára (értesítések, programszervezés, megosztás (link, kép, videó)) és egy osztályban mindenki a saját nevével tűnik fel (jobb esetben) így a másikról adatokat is tudhatunk meg, hogy jobban megismerhessük, illetve a tanár is láthatja a közzétett adatokat, így az osztály tagjaira jobban oda tud figyelni a tanítás során

9. Az LLL (lifelong learning) paradigma

9.1. a paradigma kevésbé népszerű a diákok körében, de nélkülözhetetlen a követése a mai világban (ezt kell bennük tudatosítani)

9.2. a történelem tanagyag mellett fontos a mai digitális eszközökhöz (számítógép, laptop, okostelefon) való szakértelem, hiszen a szakdolgozatot is digitálisan írjuk, ami nem mindig volt így

9.3. egy adott történelmi témát (p.: amerikai polgárháború) is jobban megértünk, ha eredeti forrásokat is olvasunk, így a történelem megtanulása mellett fontos, hogy az angol nyelvet is elsajátítsuk, így a tanulás sosem ér véget (LLL)

10. Mikroblog

10.1. bejegyzések egy órával kapcsolatban, diákok félév végi reflexiórája alkalmas

10.2. képek és videók megosztása (történelemtanításhoz hasznos, segédanyagokat lehet megosztani az osztállyal)

10.3. Az egyik legnépszerűbb a Twitter, ami a diákoknál széles körben kedvelt, így pl. akár ott is adható fel házifeladat vagy egy projekt követhető a tanár által vagy az óraanyaghoz kapcsolódó infók (amiket a tanár folyamatosan frissít) is követhetőek az oldalon

11. MOBIL TANULÁS

11.1. tanulás akár egy osztálykiránduláson is, ahol egy kastélyt/múzeumot meglátogatva felelevenítjük az arról tanultakat

11.2. előnye, hogy a diák bármikor hozzáférhet a tananyaghoz, például okostelefonról, laptopról akár egy parkban, vonaton is

11.3. külföldi kirándulás kapcsán (vonaton v. buszon) egy előzetes ismertetés a leendő látnivalókról, majd ott a helyszínen visszakérdezek pár dolgot (a gyerekek tanulása itt mobil tanulás keretében történik)

12. MULTITASKING

12.1. a diákok egyszerre több feladatot is végeznek a számítógépen, így a házifeladat megoldása könnyebben mehet számítógépen is, hiszen hozzászoktak, hogy egyszerre több felé is figyelnek

12.2. forrásolvasás órán (töri) a kérdések alapján értelmezett szövegből kiszűrik a lényeget és egy word dokumentumba gyűjtik össze, ami belekerül az E-Portfólióba

13. NETVIBES

13.1. személyre szabható kezdőlapként segíti a diákok egyszerűbb tájékozódását és tanulását (pl.: egy beadandóhoz kapcsolódó oldalak elmentése és könnyebb előkeresése a későbbiekben)

13.2. segíti a tanulók online tanulását, hiszen a tananyag oldalát is könnyen el tudják ide menteni

13.3. házi feladatként mindenkinek leellenőrizném, hogy egy adott problémakörhöz hány oldalt tudott összegyűjteni és azt, hogyan rendezte el a kezdőlapon

14. OKOSTELEFON

14.1. óráról hiányzó gyerekek is elérhetik a tananyagot, bárhol, bármikor

14.2. a házifeladat/beadandó itt is szerkeszthető

14.3. fogalomtérkép készítése okostelefonon (aki rendelkezik vele itt, aki nem számítógépen készíti el ugyanezt)

15. Online fogalomtérkép

15.1. a diákok it összegyűjthetnek egy adott történelmi témakörhöz tartozó fogalmakat

15.2. történelmi eseményeket bemutató prezentációkhoz is jól használható (pl.: mindmeister, Prezi.com)

15.3. könnyebb áttekintés és tanulás, például dolgozatok előtt az adott témakörből készíttetnék a diákokkal mindig egyet, ami a legfontosabb évszámokat, eseményeket, személyeket foglalná össze)

16. OVERSHARING

16.1. én-feltárás közösségi oldalakon, így a diákok jobban megismerhetik egymást

16.2. tanárként utánanézve megismerhetem az általam tanított gyerekek képességeit és ahhoz tudom igazítani a tananyagot

16.3. pl. történelemórán csoportmunkás foglalkozásokhoz hasznos, hiszen úgy tudom alakítani a csoportot, hogy tudatában vagyok a gyerekek képességeinek

17. Prezi v. Prezi.com

17.1. órai prezentációkhoz, diákok előadásaihoz, referátumaihoz kiválóan használható

17.2. link alapján/után elérhető, így a diák mindig hozzáfér (megosztható csoporttársakkal, kollégákkal)

17.3. fogalomtérkép készítéséhez, történelmi fogalmak, személyek, évszámok, események rendezéséhez kiváló program, így a diákok is egy átláthatóbb "jegyzetet"/térképet tudnak készíteni dolgozat előtt (az átláthatóbb tanulás szolgálja)

18. -ezt a képességet, tudást fel lehet haszn használni a tanítás során

19. DIGITÁLIS

19.1. digitális bennszülöttek

19.1.1. -a gyerekek nagy része ma már ennek számít

19.1.2. -A digitális bennszülöttekkel könnyebb számítógépes házi feladatokat elvégeztetni

19.2. digitális bevándorlók

19.2.1. számítógépen elvégzendő feladatokkal a számítógép-kezelésük is nő (pl.: történelem házi feladat számítógépen történő megoldása)

19.2.2. Házifeladat word-ben vagy online történő beadás szintén fejleszti a digitális technika iránti képességeiket

19.2.3. az eddig papíralapon feladott házik, beadandók digitális formába történő átírása

19.3. digitális írástudás

19.3.1. könnyebben tudnak számítógépes házi feladatokat elvégezni a tanulók

19.3.2. dokumentumaik digitalizálásában is segítséget nyújt számukra (történelemóra jegyzeteit digitalizálják)

19.3.3. segítségével a számítógép használata is egyszerűbb

19.4. digitális könyvjelző

19.4.1. könnyebb tájékozódás az internetes tartalmak között

19.4.2. online tananyag egyszerűen tárolható és előkereshető

19.4.3. történelemhez kapcsolódó anyagok, oldalak összegyűjtése és tárolása egy helyen

19.5. digitális lábnyom

19.5.1. egy korábban feltöltött videó, kép felhasználása az órán

19.5.2. előző nap megtervezett előadás online előhívása óra előtt

19.5.3. hivatkozási alap lehet egy órai előadásban pl.egy korábbi blogbejegyzés

19.6. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

19.6.1. egy, a digitális technológiát jobban ismerő gyerek előadást tart a többieknek órán (pl.: PowerPoint használata)

19.6.2. egyben lehetőség is a fejlett technika megismerésére, mert tisztában vagyok a jelenlegi tudásommal a digitális technikát illetően

19.6.3. egy osztályban felismerem, hogy melyik diák melyik szinten van a digitális technika ismeretét/gyakorlatát tekintve, így ehhez tudom alakítani pl. egy olyan óra megtervezését, ahol digitális eszközöket is használunk

19.7. digitális tananyag

19.7.1. az órai anyag digitalizáltatása a gyerekekkel, ezáltal a tananyag is jobban megmarad és a technika iránti készségük is fejlődik

19.7.2. egyszerűen hozzáférhető, akár órán is és nem kell félni, hogy a papíralapú tananyag otthon marad, hiszen a digitális internetről is elérhető

19.7.3. a házi feladatot/bármilyen tananyagot is el tudom küldeni e-mail-ben vagy fel tudom rakni facebook-ra, így azok is elérik, akik aznap hiányoztak óráról

20. Bleanded Learning (virtuális tanulási környezet)

20.1. interneten is elérhető tananyag (twitteren, facebook-on történő oktatás, esetleg óratartás

20.2. az órai anyag tanulása online, eközben a digitális technikát is megismerik

20.3. e-mail illetve közösségi oldalak bevonásával történő tanítás, így a gyerekek motivációja is nő és ezeket a felületeket is megtanulják kezelni

21. E-kategória

21.1. EBOOK

21.1.1. dokumentumok olvasása, tárolása, beadandó/előadás szerkeszthető, előhívható laptopról vagy okostelefonról is

21.1.2. tankönyvi anyag digitalizálható, házi feladat bárhonnan elérhető

21.1.3. okostelefonról és laptopról is használató, így a gyerek bármikor hozzáfér a tananyaghoz

21.2. Elearning

21.2.1. a tananyag online is elérhetővé válik a diákok számára

21.2.2. a diákok is szerkeszthetik a felületet, így interaktív feladatok kitalálására is alkalmas

21.2.3. beadandók, előadások feltöltése, így a diákok nem csak egy feladatot teljesítenek, hanem a digitális technika iránti ismereteiket is gyarapítják

21.3. E-Portfólió

21.3.1. A normál portfólióval szemben elektronikusan szerkesztett dokumentumok tárolása, illetve papír alapú dokumentumok beszkennelt formáinak összegyűjtése

21.3.2. A diákok összegyűjthetik a félév legfontosabb dokumentumait egy helyen, mindezt elektronikusan, így kevesebb eséllyel sérül vagy veszik el, mintha papír alapon tárolnák

21.3.3. egy adott tantárgy (pl.: történelem) legfontosabb félévi dokumentumait (dolgozatok, kronológia, személyek, fogalmak) gyűjthetik össze a diákok egy helyre (szkennelve és elektronikusan is)

22. Cloud Computing (számítási felhő)

22.1. házi feladat megoldása otthonról vagy más helyről

22.2. a tanár által megadott feladat bárhol elérhető, megoldása nem helyhez/iskolához kötött

22.3. a diákok otthon tervezik meg az előadást és az internetre mentve bárhonnan elérhetik azt a kiselőadásaik előtt

23. GEOCACHING

23.1. interaktív feladatként megtalálni egy elrejtett (történelemhez kapcsolódó) tárgyat

23.2. egy rendhagyó óra keretében is tarthatunk tárgykersést

23.3. a megtalált csapatnak a végén be kell mutatni az adott tárgyat történelmi összefüggéseiben