Projekty AI a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekty AI a Cele Zrównoważonego Rozwoju by Mind Map: Projekty AI a Cele Zrównoważonego Rozwoju

1. Planner nauczania z funkcją analizy czasu

2. Inteligentny edukacyjny concierge

3. Dostępność do wody, gospodarowanie wodą, systemy zbierania deszczówki

4. Więcej odnawialnym źródeł energii (np. elektrownie wiatrowe, słoneczne).

5. Analiza warunków pogodowych na danym terenie i dobór odpowiedniego źródła energii odnawialnej

6. Inteligenty lokalizator osób potrzebujących

7. Aplikacja informująca o nadwyżce żywności i możliwości jej wykorzystania

8. Dobra jakość edukacji

8.1. Szybki Internet

8.2. Chat Bot edukacyjny spersonalizowany dodatkowo perfekcyjnie tłumaczący z różnych języków

8.3. Aplikacja w rodzaju Tindera dla nauczycieli mających podobne pomysły

9. Życie pod wodą

9.1. Analiza miejsca źródeł zanieczyszczenia z drona oparta o komputerowe widzenie

10. życie bez głodu

11. Czysta i dostępna energia

11.1. Uruchomienie generatorów do pozyskiwania energii z zasobów geotermalnych

12. System monitorowania zdrowia - wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami i czynnikami szkodliwymi.

13. Czysta i dostępna energia - ekologiczne magazynowanie energii

14. Harmonijna współpraca na rzecz realizacji celów

15. Czysta woda i warunki sanitarne

15.1. Utworzenie sytemu analizy poziomu i czystości rzek i jezior. Okres analizy -5 lat.

15.2. Utworzenie systemu analizy chorób wynikających z niewłaściwego poziomu czystości wód, rzek oraz warunków sanitarnych mieszkańców badanego regionu. Okres analizy - 5 lat.

15.3. Opracowanie systemu ostrzegania przed zagrozeniami.

16. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

16.1. Opracować system analizy wypadków w poszczególnych miejscach miasta. Okres analizy -3 lata.

16.2. Opracowanie systemu wspomagania kierowców i pieszych przed możliwością wystąpienia zagrożeń.

17. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

17.1. Nowoczesne szkolnictwo, zielona energia, ekologiczne miasta, hyperloop