Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Педагогіка загальна by Mind Map: Педагогіка загальна
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Педагогіка загальна

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Змістовий модуль ІІ. ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

Лекції

Семінарські заняття

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль ІІІ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Лекції

Семінарські заняття

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Лекції

Семінарські заняття

Завдання для самостійної роботи

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Додаткова

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА