Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

IT Indsats - Vestre Skole by Mind Map: IT Indsats - Vestre
Skole
3.5 stars - 2 reviews range from 0 to 5

IT Indsats - Vestre Skole

Læringscenter

IT ressourcepersoner

IT vejleder

Ressourceperson indskoling/SFO

Ressourceperson mellemtrin

Ressourceperson udskoling

Ressourceperson radio

Læringsvejledere

Fablab

Facebook

Fremtidens skole

Læring og trivselspolitik

Ny nordisk Skole

Ny skolereform

Stormøde i sydbyen

TV indslag

Fremtidsudsagn

Skoleovertagelse - kompetenceløft

Seminariet uge 43 2012

Seminariet uge44 2013

Seminariet uge 39 og 43 2014

Seminariet uge 45 2015

Folkeskoleloven

Faghæfte 48

   

Ny skolereform

Kommunale politikker

Læring og trivsel

B og U

IT strategi

Kommunal

Strategi 0 til 18 årnger

Lokal

Videndeling

Vision

Radioprojekt

Prototype

Fase 2

Frikvartersradio

Radio i fagene, Dansk, Engelsk, His/samf, M.fl.

Undervisning/Fritid

Valgfag og ungdomsklub

Sendetider

Musikstudie

Frivillige

Praktikanter

Andre årgange

Nøglepersoner

Intern Tovholdere MA, MN, KM

Journalist Søren Mogensen

Afd. leder klub Peter G Iversen

TV indslag

Ipads

4 "halve" klassesæt

Tablets i undervisningen

Tablets i fritid

Ressourcepersoner

IT vejleder

Resourceperson indskoling/SFO

Mediepatrulje

Videndeling

Den gode IT historie

Mediepædagogisk uddannelse

Mediepatrulje

MAX

Medieråd

Platform til videndeling

Den gode IT historie

Bibliotek/læringscenter

Global sparring

3 skoler

Vestre

Virklund

Kjellerup

Microsoft

International mentor

Internationale konferencer

Commmenius

Samarbejde med finske skoler i Oula, Jobskygning, Comenius Regio projekt

Hardware

PC stationær

Laptops

Ipads

Elevcomputere/tablets BYOD

Smartphones

Win 8 tablets

Indsatsområdet Inklusion

Fablab

Fablab Silkeborg

Inspiration fra San Fransisco

Fablab at school