Google Inc.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Inc. by Mind Map: Google Inc.

1. Web

1.1. Web Search

1.1.1. Vyhľadáva

1.2. Chrome

1.2.1. Sprístupňuje

2. Špecializované vyhľadávanie

2.1. Scholar

2.1.1. Vyhľadáva

2.2. Blog Search

2.2.1. Vyhľadáva

2.3. Alerts

2.3.1. Upozorňuje

3. Inovácie

3.1. Code

3.1.1. Tvorí

3.1.2. Zhromažďuje

3.1.3. Pomáha

4. Mobile

4.1. Mobile

4.1.1. Sprístupňuje pre mobilné zariadenia

5. Media

5.1. Image Search

5.1.1. Hľadá

5.1.2. pomáha

5.2. News

5.2.1. Informuje

6. Home & Office

6.1. Docs

6.1.1. Vytvára

6.1.2. Upravuje

6.1.3. Zdieľa

6.2. Translate

6.2.1. Prekladá

7. Social

7.1. Groups

7.1.1. Zaraďuje