Felhő (cloud computing)

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Felhő (cloud computing) by Mind Map: Felhő (cloud computing)

1. projekt

1.1. ePortfólió

1.1.1. Elektronikus szakdolgozat, diplomamunka

1.1.2. Kép, hang, videóanyag

1.1.3. Bármikor visszakereshatő

1.2. Google dokumentumok

1.2.1. Ingyenes dokumentumkészítő

1.2.2. Bárki szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot

1.2.3. Könnyen letöltheő

1.3. Egyéni, csoportos munka

1.4. Csoport, tanár értékelés

1.5. Begyűjtés, ellenőrzés, értékelés

2. Digitális tananyag

2.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

2.1.1. Egyénileg értékelhető a vélemény

2.1.2. Csoport véleménye összesítve megjeleníthető

2.1.3. Név nélküli vélemény

2.2. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

2.2.1. Csoportfeladat

2.2.2. Egyéni gyűjtőmunka

2.2.2.1. Egyéni értékelés

2.2.3. Közösségi szellem

2.3. Könnyen visszakereshető

2.4. Menthető, folytatható a félbemaradt munka

2.5. Csoportos és egyéni munka

3. Videómegosztó szolgáltatások

3.1. Oktatóvideók, szemlélető adnimációk

3.2. Diákok saját készítésű videói

3.3. Egymás videóit értékelhetik, véleményt írhatnak

4. Google Art Project

4.1. Képelemzési feladatok

4.2. Portrék, festmények paramétereinek megkeresése

4.3. Múzeumi szolgáltatások

5. Virtuális tanulási környezet

5.1. Wikipédia és wiki

5.1.1. Elektronikus lexikon

5.1.2. Gyors keresés

5.1.3. Fogalom, tartalom hozzáadása

5.1.3.1. Információ valódisága

5.2. eBook

5.2.1. Digitális könyvjelzők

5.2.1.1. Böngészők

5.2.1.1.1. Internet Explorer

5.2.1.1.2. Google Chrome

5.2.1.1.3. Mozilla Firefox

5.2.1.1.4. Opera

5.2.1.1.5. Safari

5.2.1.2. Hatékony, gyors keresés

5.2.1.3. Felcímkézhető

5.2.2. Gyors informácikeresés

5.2.3. Környezetbarát

5.2.4. Bármikor elérhető

5.3. Online fogalomtérkép

5.3.1. Tananyag hatékonyabb megértése

5.3.2. Önálló munka

5.3.3. Online tartalmak felktatása, alkalmazása

5.4. Szöveg, hang, kép, videó anyagok

5.5. Hivatkozások

5.6. Tananyag

5.6.1. Házi feladatok

5.6.2. Órai munka

5.7. Információ átadás/csere

6. Könnyen elérhető

7. Bárki megtekintheti, módosíthatja a fájlokat/dokumentumokat

8. Alkalmas a közös munkára is

9. web 1.0 - web 2.0

9.1. web 3.0

9.1.1. Beszédfelismerés

9.1.1.1. Értelmezi a kérédéseket

9.1.1.2. Megkeresi a választ

9.1.1.3. Már előre gondolkodva válaszol

9.1.2. Hatékony, gyors és pontos informció áramlás

9.1.3. Felügyelet

9.1.3.1. Biztonság

9.2. internetbiztonság

9.2.1. Adatok, fájlok közzététele

9.2.2. Szerzői jog

9.2.3. Vírusok, kémprogramok

9.2.4. Személyi jog

9.3. Információs társadalom

9.3.1. digitális bennszülött

9.3.1.1. digitális írástudás

9.3.1.1.1. Programok, alkalmazások ismerete

9.3.1.1.2. Információforrások felkutatása

9.3.1.1.3. Különböző eszközök ismerete

9.3.1.2. okostelefon

9.3.1.2.1. Egyéni vélemények fogadása

9.3.1.2.2. Feladat végrehajtása

9.3.1.2.3. Sok funkciós

9.3.1.3. ingerfalók

9.3.1.3.1. Minden érdekli

9.3.1.3.2. Új információ gyors feldolgozása

9.3.1.3.3. Fiatalabb nemzedék

9.3.1.4. oversharing

9.3.1.4.1. Érzelmek, gondolatok közzététele

9.3.1.4.2. Közvetlen megosztás a világgal

9.3.1.4.3. Veszélyek

9.3.1.5. Gyors, hatékony kezelés

9.3.1.6. Új technikák megértése és alkalmazása

9.3.1.7. Mindennapos használat

9.3.2. digitális bevándorló

9.3.2.1. Középkorú vagy idősebb korosztály

9.3.2.2. A fiatalabb nemzedéktől tanul

9.3.2.3. Kevés dologot ismer

9.3.2.3.1. Minden nap használja

9.3.2.3.2. Jól ismeri

9.3.3. digitális szakadék/ digitális esélyegyenlőtlenség

9.3.3.1. Társadalmi, földrajzi problémák

9.3.3.1.1. Nagyváros

9.3.3.1.2. Kisváros

9.3.3.1.3. Falu

9.3.3.2. Eszközök korszerűsége

9.3.3.2.1. Elavulás rövid időn belül

9.3.3.2.2. Régebbiek tudása messze elmarad az újtól

9.3.3.3. Munkahelyi szükségletek

9.3.3.3.1. Iroda

9.3.3.3.2. Mezőgazdaság

9.3.4. Üzlet

9.3.5. Kapcsolattartás

9.3.6. Kommunikáció

9.4. Tartalmak közzététele

9.5. Keresések, információgyűjtés

9.5.1. Elektronikus könyvek

9.5.2. Internetes keresők

9.5.2.1. Yahoo

9.5.2.2. Google

9.6. Kereskedelem

10. Közösségi portál

10.1. digitális lábnyom

10.1.1. Minden bejegyzés tárolódik (napló)

10.1.2. Bármikor visszakereshető

10.1.3. Személyi szabadságjog

10.1.3.1. Ki tekintheti meg?

10.1.3.2. Milyen feltételekkel

10.2. mikroblog

10.2.1. Gyors véleménynyilvánítás

10.2.2. Jellemzően néhány szavas vagy mondatos megjegyzés

10.2.3. Egymás üzenetei láthatók

10.3. Létrehozhatók csoportok, események

10.4. Kitűzhetó házifeladatok, otthoni munkák

10.5. Az üzenőfal alkalmas a vitatott kérdések megbeszélésére

10.6. Azzonnali üzenet is küldhető

10.6.1. Szöveg

10.6.2. Fájlok

10.6.2.1. Képek

10.6.2.2. Dokumentumok

10.6.2.3. Média

10.6.2.4. Program