Felhő (cloud computing)

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Felhő (cloud computing) by Mind Map: Felhő (cloud computing)

1. projekt

1.1. ePortfólió

1.1.1. Elektronikus szakdolgozat, diplomamunka

1.1.2. Kép, hang, videóanyag

1.1.3. Bármikor visszakereshatő

1.2. Google dokumentumok

1.2.1. Ingyenes dokumentumkészítő

1.2.2. Bárki szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot

1.2.3. Könnyen letöltheő

1.3. Egyéni, csoportos munka

1.4. Csoport, tanár értékelés

1.5. Begyűjtés, ellenőrzés, értékelés

2. Digitális tananyag

2.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

2.1.1. Egyénileg értékelhető a vélemény

2.1.2. Csoport véleménye összesítve megjeleníthető

2.1.3. Név nélküli vélemény

2.2. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

2.2.1. Csoportfeladat

2.2.2. Egyéni gyűjtőmunka

2.2.2.1. Egyéni értékelés

2.2.3. Közösségi szellem

2.3. Könnyen visszakereshető

2.4. Menthető, folytatható a félbemaradt munka

2.5. Csoportos és egyéni munka

3. Videómegosztó szolgáltatások

3.1. Oktatóvideók, szemlélető adnimációk

3.2. Diákok saját készítésű videói

3.3. Egymás videóit értékelhetik, véleményt írhatnak

4. Google Art Project

4.1. Képelemzési feladatok

4.2. Portrék, festmények paramétereinek megkeresése

4.3. Múzeumi szolgáltatások

5. web 1.0 - web 2.0

5.1. web 3.0

5.1.1. Beszédfelismerés

5.1.1.1. Értelmezi a kérédéseket

5.1.1.2. Megkeresi a választ

5.1.1.3. Már előre gondolkodva válaszol

5.1.2. Hatékony, gyors és pontos informció áramlás

5.1.3. Felügyelet

5.1.3.1. Biztonság

5.2. internetbiztonság

5.2.1. Adatok, fájlok közzététele

5.2.2. Szerzői jog

5.2.3. Vírusok, kémprogramok

5.2.4. Személyi jog

5.3. Információs társadalom

5.3.1. digitális bennszülött

5.3.1.1. digitális írástudás

5.3.1.1.1. Programok, alkalmazások ismerete

5.3.1.1.2. Információforrások felkutatása

5.3.1.1.3. Különböző eszközök ismerete

5.3.1.2. okostelefon

5.3.1.2.1. Egyéni vélemények fogadása

5.3.1.2.2. Feladat végrehajtása

5.3.1.2.3. Sok funkciós

5.3.1.3. ingerfalók

5.3.1.3.1. Minden érdekli

5.3.1.3.2. Új információ gyors feldolgozása

5.3.1.3.3. Fiatalabb nemzedék

5.3.1.4. oversharing

5.3.1.4.1. Érzelmek, gondolatok közzététele

5.3.1.4.2. Közvetlen megosztás a világgal

5.3.1.4.3. Veszélyek

5.3.1.5. Gyors, hatékony kezelés

5.3.1.6. Új technikák megértése és alkalmazása

5.3.1.7. Mindennapos használat

5.3.2. digitális bevándorló

5.3.2.1. Középkorú vagy idősebb korosztály

5.3.2.2. A fiatalabb nemzedéktől tanul

5.3.2.3. Kevés dologot ismer

5.3.2.3.1. Minden nap használja

5.3.2.3.2. Jól ismeri

5.3.3. digitális szakadék/ digitális esélyegyenlőtlenség

5.3.3.1. Társadalmi, földrajzi problémák

5.3.3.1.1. Nagyváros

5.3.3.1.2. Kisváros

5.3.3.1.3. Falu

5.3.3.2. Eszközök korszerűsége

5.3.3.2.1. Elavulás rövid időn belül

5.3.3.2.2. Régebbiek tudása messze elmarad az újtól

5.3.3.3. Munkahelyi szükségletek

5.3.3.3.1. Iroda

5.3.3.3.2. Mezőgazdaság

5.3.4. Üzlet

5.3.5. Kapcsolattartás

5.3.6. Kommunikáció

5.4. Tartalmak közzététele

5.5. Keresések, információgyűjtés

5.5.1. Elektronikus könyvek

5.5.2. Internetes keresők

5.5.2.1. Yahoo

5.5.2.2. Google

5.6. Kereskedelem

6. Közösségi portál

6.1. digitális lábnyom

6.1.1. Minden bejegyzés tárolódik (napló)

6.1.2. Bármikor visszakereshető

6.1.3. Személyi szabadságjog

6.1.3.1. Ki tekintheti meg?

6.1.3.2. Milyen feltételekkel

6.2. mikroblog

6.2.1. Gyors véleménynyilvánítás

6.2.2. Jellemzően néhány szavas vagy mondatos megjegyzés

6.2.3. Egymás üzenetei láthatók

6.3. Létrehozhatók csoportok, események

6.4. Kitűzhetó házifeladatok, otthoni munkák

6.5. Az üzenőfal alkalmas a vitatott kérdések megbeszélésére

6.6. Azzonnali üzenet is küldhető

6.6.1. Szöveg

6.6.2. Fájlok

6.6.2.1. Képek

6.6.2.2. Dokumentumok

6.6.2.3. Média

6.6.2.4. Program

7. Virtuális tanulási környezet

7.1. Wikipédia és wiki

7.1.1. Elektronikus lexikon

7.1.2. Gyors keresés

7.1.3. Fogalom, tartalom hozzáadása

7.1.3.1. Információ valódisága

7.2. eBook

7.2.1. Digitális könyvjelzők

7.2.1.1. Böngészők

7.2.1.1.1. Internet Explorer

7.2.1.1.2. Google Chrome

7.2.1.1.3. Mozilla Firefox

7.2.1.1.4. Opera

7.2.1.1.5. Safari

7.2.1.2. Hatékony, gyors keresés

7.2.1.3. Felcímkézhető

7.2.2. Gyors informácikeresés

7.2.3. Környezetbarát

7.2.4. Bármikor elérhető

7.3. Online fogalomtérkép

7.3.1. Tananyag hatékonyabb megértése

7.3.2. Önálló munka

7.3.3. Online tartalmak felktatása, alkalmazása

7.4. Szöveg, hang, kép, videó anyagok

7.5. Hivatkozások

7.6. Tananyag

7.6.1. Házi feladatok

7.6.2. Órai munka

7.7. Információ átadás/csere

8. Könnyen elérhető

9. Bárki megtekintheti, módosíthatja a fájlokat/dokumentumokat

10. Alkalmas a közös munkára is