Ensenyar a ser competent en l'ús de les TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ensenyar a ser competent en l'ús de les TIC by Mind Map: Ensenyar a ser competent en l'ús de les TIC

1. Com?

1.1. PRINCIPIS EDUCATIUS

1.1.1. MESTRES COMPETENTS

1.1.1.1. com?

1.1.1.1.1. Formació activa del professorat

1.1.1.1.2. Treball cooperatiu professor-alumne

1.1.1.1.3. Millorant les estratègies didàctiques

1.1.1.1.4. Coordinant els equips docents

1.1.2. ALUMNES COMPETENTS

1.1.2.1. Què vol dir?

1.1.2.1.1. Relaciona els seus aprenentatges amb les TIC

1.1.3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

1.1.3.1. Com?

1.1.3.1.1. Integrant les TIC dins del currículum

1.1.3.1.2. Formació activa del professorat

1.1.3.1.3. Instal·lació elèctrica per ordinadors

1.1.3.1.4. Pissarres digitals

1.1.4. FACILITAR LES PRÀCTIQUES

1.1.4.1. Què és?

1.1.4.1.1. Elaborar ajudes molt concretes en un moment determinat dins una unitat més àmplia

1.2. METODOLOGIES DIDÀCTIQUES

1.2.1. MODELS METACOGNITIUS

1.2.2. PROVISIONS DE PAUTES

1.2.3. APRENENTATGE COOPERATIU

1.2.4. AUTORREGULACIÓ D'ALUMNES

1.2.5. PRÀCTICA AUTÒNOMA

2. Per què?

2.1. Canvis en la societat

2.1.1. Els ordinadors ja no són únicament màquines d'escriure modernes, són màquines socials

2.1.2. Els alumnes han crescut en un ambient envoltat de Noves Tecnologies

2.1.3. Les formes de comunicar-se dels joves influeixen en el seu coneixement

2.1.3.1. Exemples

2.1.3.1.1. Fotoblog

2.1.3.1.2. Facebook

2.1.3.1.3. Messenger

2.1.4. Menys importància de l'autoritat com a font de coneixement

2.2. Programes en xarxa

2.2.1. Google docs

2.2.1.1. Permet compartir i editar un document entre altres persones online