Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT-s fogalmak by Mind Map: IKT-s fogalmak

1. Online alkalmazások, weboldalak

1.1. eLearning

1.1.1. feladatok megosztása a felületen pl. fordítás

1.1.2. tananyagok megosztása otthoni munkára pl. szöveg olvasása

1.1.3. német nyelvű teszt, vagy szöveg olvasása utáni ellenőrző kérdéssor

1.2. ePortfólió

1.2.1. információk egy személyről, tevékenységek pl. tanári tevékenység bemutatása http://slidesha.re/gZICh0

1.2.2. alkalmas a végzett hallgatók nyomon követésére http://slidesha.re/gZICh0 ill. egy tantárgy kapcsán is csinálhatnának ilyet a tanulók

1.2.3. portfólió készítése német nyelven - pl. az "Életrajz" témánál

1.3. közösségi portál

1.3.1. könnyű kapcsolattartás pl. leadási határidőről való értesítés

1.3.2. információk megosztása a tanulók között

1.3.3. házi feladat megosztása

1.4. google dokumentumok

1.4.1. közösen szerkeszthető kreatív feladat pl. egy közös projektdokumentum létrehozása egy témában pl. egy kiselőadás szövege Németországról, amit közösen írnak

1.4.2. tananyagok feltöltése a diákok számára

1.4.3. olyan szövegek megosztása, amit nekik tovább kell szerkeszteni, kreatív írásos feladat (pl. mese)

1.5. digitális tananyag

1.5.1. interaktív tanulási felület létrehozása

1.5.2. digitális bennszülöttek számára megfelelő tanulási környezet kialakítása

1.5.3. színes, érdekes és könnyen használható tananyagok létrehozása

1.6. online fogalomtérképek

1.6.1. információk gyűjtése és tárolása, információszerzés, előzetes információgyűjtés egy témáról, a diákok előzetes ismereteinek összegyűjtése pl. "Mit tudunk Németországról?"

1.6.2. közös szerkesztés, együttműködés a tanulók között: a tanulók közösen elkészíthetik a saját fogalomtérképüket egy témában, amit együtt dolgoznak ki

1.6.3. egy téma összefoglalásakor ötletek gyűjtése

1.7. Prezi

1.7.1. szemléletes prezentáció készítése, ahol a diákok képeket, linkeket, hivatkozásokat videókat oszthatnak meg pl. "Az egészséges táplálkozás" témában

1.7.2. otthonról is elérhető tananyag a diákok számára - a tanár által feltöltött előadást újra megnézhetik

1.7.3. egyéni feladat: prezentáció készítése

1.8. online játékok

1.8.1. tanulás online játékok segítségével http://bit.ly/iqJOwY

1.9. videómegosztó szolgáltatások

1.9.1. videók, ismeretterjesztő kisfilmek megosztása a tanulókkal

1.9.2. tanulók számára feladatként saját videó készítése és megosztása egy adott témában pl. közös németországi kirándulásról, vagy a német nyelvvel kapcsolatban

1.9.3. kreatív feladat: a tanulók szituációkat játszhatnak el, amiket később feltölthetnek

1.10. Realika

1.10.1. leckék létrehozása: elkészítendő feladatok, házi feladat szövegek német nyelven

1.10.2. segédanyagok pl. videók feltöltése http://bit.ly/HJIUAp

1.10.3. a tanárok számára elérhető segédanyagok

1.11. Wikipédia és wikik

1.11.1. tanulók közötti együttműködés, a tananyag közös fejlesztése pl. írjanak szócikket német nyelven egy témában

1.11.2. ismeretek bővítése pl. német nyelvű magyarázatok keresése, böngészése

1.11.3. feladat: saját, néhány szócikkből álló "lexikon" készítése a wikipédia alapján

1.12. social bookmarking

1.12.1. weboldalak (információk) megosztása a diákokkal pl. az órán tanult témához kapcsolódó weboldalak megosztása pl. "Die deutsche Küche"

1.12.2. visszajelezhetnek az információkról, reagálhatnak pl. tetszett-e nekik a weboldal

2. Tevékenységek, képességek

2.1. blended learning

2.1.1. különböző tanulási formák alkalmazása pl. hagyományos és IKT-s eszközök felhasználása: szöveg olvasása a tankönyvben, majd teszt kitöltése az eLearning felületen keresztül

2.1.2. változatos online felületek kialakítása pl. chat az óra témájában, ahol információkat oszthatnak meg a tanulók stb.

2.1.3. Téma megbeszélésre: Hogyan szeretnek jobban tanulni/készülni az órára? Online feladatokkal, vagy hagyományos módon. Pro-Kontra

2.2. multitasking

2.2.1. több feladat együttes elvégzésének támogatása

2.3. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

2.3.1. interakció a diákok között

2.3.2. virtuális eszközök megismerése

2.3.3. pl. egy olyan közös prezentáció létrehozása, amely az interneten keresztül megtekinthető

2.4. címkézés

2.4.1. tananyagok, képek feltöltése címkézés segítségével

2.4.2. rendszerezés, könnyebb eligazodás az interneten

2.5. podcasting

2.5.1. lehetőség kreatív feladatok elkészítésére pl. tanulók saját anyagainak feltöltése: készíthetnek pl. hanganyagot egy szöveg felolvasásáról - kiejtés gyakorlása

2.5.2. videók, hanganyagok elérhetővé tétele a tanulók számára (német nyelvű hanganyagokat töltenék fel a számukra)

2.5.3. német nyelvű szövegek hallgatása - hozzá szövegértési feladatok

3. Eszközök

3.1. okostelefon

3.1.1. tanulás okostelefon-alkalmazások segítségével

3.1.2. gyors kapcsolattartási lehetőség pl. üzenetküldés a házi feladat leadási határidejéről

3.2. digitális tábla

3.2.1. szemléltetés pl. kép, diagramm, PPT-előadás

3.2.2. kreatív feladatmegoldás pl. a tanulók maguk jegyzetelhetnek a témával kapcsolatban - ötletgyűjtés a témához német nyelven

3.2.3. német nyelvű videó megtekintése az órán, vagy zenehallgatás

4. Információs társadalom

4.1. digitális bennszülöttek

4.1.1. információhoz való gyors hozzájutás, információk párhuzamos feldolgozása, több feladatra való összpontosítás elősegítése http://bit.ly/iqJOwY

4.1.2. ábrák, képek beépítése a tananyagba

4.1.3. a tanulás legyen szórakozás

4.2. digitális bevándorlók

4.2.1. feladat: a digitális eszközök megismerése és használata pl. felnőtt csoport esetében fórum, chat, e-mail stb. használata a házi feladatok leadásához

4.2.2. alkalmazkodás a digitális bennszülöttekhez http://bit.ly/iqJOwY

4.2.3. a feladatok során a hagyományos és az online környezetben való tanulás vegyítése

4.3. digitális szakadék/esélyegyenlőség

4.3.1. digitális eszközökhöz való hozzáférés lehetősége http://bit.ly/HJLPsY - Hozzáférnek-e a diákok számítógéphez, internethez...

4.3.2. számítógép, internet stb. használata az oktatásban

4.3.3. pl. szövegszerkesztő programmal készített beadandó dolgozatok, interneten megosztott dokumentumok pl. német nyelvű szövegek olvasáshoz

4.4. digitális lábnyom

4.4.1. nyomon követhetőség, információk a webes tevékenységről

4.4.2. tudatában lenni annak, hogy mi nyomon követhető és mi nem

4.4.3. tanulók jegyezzék fel, hogy mikor mennyi időt töltenek az interneten és mivel foglalkoznak pl. "Napirend" vagy "Életmód" témában

4.5. digitális írástudás

4.5.1. gyakorlati képességek fejlesztése, IKT-s eszközök alkalmazása - rendszeres házi feladat, csoportmunka internet, számítógép segítségével

4.5.2. lifelong learning - a tanulók legyenek tisztában azzal, hogy mindig újabb ismeretekre lesz szükségük

4.5.3. német órai téma lehet a "lifelong learning"

4.6. online viselkedéskultúra

4.6.1. online viselkedéskultúra beépítése a tanításba pl. milyen szabályok vonatkoznak a chatelésre, fórumhasználatra - német órán megbeszélendő téma lehet

4.6.2. e-mail, online pl. chat- kommunikáció "szabályainak" magismerése - saját élmények

4.6.3. "Hogyan használod Te ezeket az eszközöket?"- órai téma