Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IKT-s fogalmak by Mind Map: IKT-s fogalmak
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IKT-s fogalmak

Eszközök

okostelefon

tanulás okostelefon-alkalmazások segítségével

gyors kapcsolattartási lehetőség pl. üzenetküldés a házi feladat leadási határidejéről

digitális tábla

szemléltetés pl. kép, diagramm, PPT-előadás

kreatív feladatmegoldás pl. a tanulók maguk jegyzetelhetnek a témával kapcsolatban - ötletgyűjtés a témához német nyelven

német nyelvű videó megtekintése az órán, vagy zenehallgatás

Információs társadalom

digitális bennszülöttek

információhoz való gyors hozzájutás, információk párhuzamos feldolgozása, több feladatra való összpontosítás elősegítése http://bit.ly/iqJOwY

ábrák, képek beépítése a tananyagba

a tanulás legyen szórakozás

digitális bevándorlók

feladat: a digitális eszközök megismerése és használata pl. felnőtt csoport esetében fórum, chat, e-mail stb. használata a házi feladatok leadásához

alkalmazkodás a digitális bennszülöttekhez http://bit.ly/iqJOwY

a feladatok során a hagyományos és az online környezetben való tanulás vegyítése

digitális szakadék/esélyegyenlőség

digitális eszközökhöz való hozzáférés lehetősége http://bit.ly/HJLPsY - Hozzáférnek-e a diákok számítógéphez, internethez...

számítógép, internet stb. használata az oktatásban

pl. szövegszerkesztő programmal készített beadandó dolgozatok, interneten megosztott dokumentumok pl. német nyelvű szövegek olvasáshoz

digitális lábnyom

nyomon követhetőség, információk a webes tevékenységről

tudatában lenni annak, hogy mi nyomon követhető és mi nem

tanulók jegyezzék fel, hogy mikor mennyi időt töltenek az interneten és mivel foglalkoznak pl. "Napirend" vagy "Életmód" témában

digitális írástudás

gyakorlati képességek fejlesztése, IKT-s eszközök alkalmazása - rendszeres házi feladat, csoportmunka internet, számítógép segítségével

lifelong learning - a tanulók legyenek tisztában azzal, hogy mindig újabb ismeretekre lesz szükségük

német órai téma lehet a "lifelong learning"

online viselkedéskultúra

online viselkedéskultúra beépítése a tanításba pl. milyen szabályok vonatkoznak a chatelésre, fórumhasználatra - német órán megbeszélendő téma lehet

e-mail, online pl. chat- kommunikáció "szabályainak" magismerése - saját élmények

"Hogyan használod Te ezeket az eszközöket?"- órai téma

Online alkalmazások, weboldalak

eLearning

feladatok megosztása a felületen pl. fordítás

tananyagok megosztása otthoni munkára pl. szöveg olvasása

német nyelvű teszt, vagy szöveg olvasása utáni ellenőrző kérdéssor

ePortfólió

információk egy személyről, tevékenységek pl. tanári tevékenység bemutatása http://slidesha.re/gZICh0

alkalmas a végzett hallgatók nyomon követésére http://slidesha.re/gZICh0 ill. egy tantárgy kapcsán is csinálhatnának ilyet a tanulók

portfólió készítése német nyelven - pl. az "Életrajz" témánál

közösségi portál

könnyű kapcsolattartás pl. leadási határidőről való értesítés

információk megosztása a tanulók között

házi feladat megosztása

google dokumentumok

közösen szerkeszthető kreatív feladat pl. egy közös projektdokumentum létrehozása egy témában pl. egy kiselőadás szövege Németországról, amit közösen írnak

tananyagok feltöltése a diákok számára

olyan szövegek megosztása, amit nekik tovább kell szerkeszteni, kreatív írásos feladat (pl. mese)

digitális tananyag

interaktív tanulási felület létrehozása

digitális bennszülöttek számára megfelelő tanulási környezet kialakítása

színes, érdekes és könnyen használható tananyagok létrehozása

online fogalomtérképek

információk gyűjtése és tárolása, információszerzés, előzetes információgyűjtés egy témáról, a diákok előzetes ismereteinek összegyűjtése pl. "Mit tudunk Németországról?"

közös szerkesztés, együttműködés a tanulók között: a tanulók közösen elkészíthetik a saját fogalomtérképüket egy témában, amit együtt dolgoznak ki

egy téma összefoglalásakor ötletek gyűjtése

Prezi

szemléletes prezentáció készítése, ahol a diákok képeket, linkeket, hivatkozásokat videókat oszthatnak meg pl. "Az egészséges táplálkozás" témában

otthonról is elérhető tananyag a diákok számára - a tanár által feltöltött előadást újra megnézhetik

egyéni feladat: prezentáció készítése

online játékok

tanulás online játékok segítségével http://bit.ly/iqJOwY

videómegosztó szolgáltatások

videók, ismeretterjesztő kisfilmek megosztása a tanulókkal

tanulók számára feladatként saját videó készítése és megosztása egy adott témában pl. közös németországi kirándulásról, vagy a német nyelvvel kapcsolatban

kreatív feladat: a tanulók szituációkat játszhatnak el, amiket később feltölthetnek

Realika

leckék létrehozása: elkészítendő feladatok, házi feladat szövegek német nyelven

segédanyagok pl. videók feltöltése http://bit.ly/HJIUAp

a tanárok számára elérhető segédanyagok

Wikipédia és wikik

tanulók közötti együttműködés, a tananyag közös fejlesztése pl. írjanak szócikket német nyelven egy témában

ismeretek bővítése pl. német nyelvű magyarázatok keresése, böngészése

feladat: saját, néhány szócikkből álló "lexikon" készítése a wikipédia alapján

social bookmarking

weboldalak (információk) megosztása a diákokkal pl. az órán tanult témához kapcsolódó weboldalak megosztása pl. "Die deutsche Küche"

visszajelezhetnek az információkról, reagálhatnak pl. tetszett-e nekik a weboldal

Tevékenységek, képességek

blended learning

különböző tanulási formák alkalmazása pl. hagyományos és IKT-s eszközök felhasználása: szöveg olvasása a tankönyvben, majd teszt kitöltése az eLearning felületen keresztül

változatos online felületek kialakítása pl. chat az óra témájában, ahol információkat oszthatnak meg a tanulók stb.

Téma megbeszélésre: Hogyan szeretnek jobban tanulni/készülni az órára? Online feladatokkal, vagy hagyományos módon. Pro-Kontra

multitasking

több feladat együttes elvégzésének támogatása

projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

interakció a diákok között

virtuális eszközök megismerése

pl. egy olyan közös prezentáció létrehozása, amely az interneten keresztül megtekinthető

címkézés

tananyagok, képek feltöltése címkézés segítségével

rendszerezés, könnyebb eligazodás az interneten

podcasting

lehetőség kreatív feladatok elkészítésére pl. tanulók saját anyagainak feltöltése: készíthetnek pl. hanganyagot egy szöveg felolvasásáról - kiejtés gyakorlása

videók, hanganyagok elérhetővé tétele a tanulók számára (német nyelvű hanganyagokat töltenék fel a számukra)

német nyelvű szövegek hallgatása - hozzá szövegértési feladatok