Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Podcasting

1.1. Készítsetek közösen podcast-et az egyik általatok kiválasztott nyelvemlékből.

1.2. Közösen hallgassunk meg egy podcastet a rovásírásról és elemezzük.

1.3. Versek podcast-en való meghallgatása megzenésítve és színdarab feldolgozásban is.

2. RSS

2.1. Kiselőadás készítése a "Hírek irodalmi értéke" címmel.

2.2. Különböző hírcsatornák figyelemmel kísérése és nyelvhasználatukról, stílusukról rövid beszámolót írni.

2.3. Irodalmi tartalmú csatornák kiválasztása, ill. házi feladatként ajánlást írni, hogy milyen nyelvművelő műsorral színesíthetnék a palettát.

3. interaktív tábla

3.1. A Smart interaktív táblára készített program segítségével akármilyen feladat kivetíthető és helyben megoldható, szerkeszthető felület. Egyszerűen használható Toolkitek, eszköztár és sok előre elkészített szaktárgyi feladat is elérhető hozzá.

3.2. A tábla multimédiás szemléltető rendszer, amellyel az interneten megtalálható bármely anyagot bevihetünk az órára: életrajzok, képek, versek, szövegek, videók, zene stb.

3.3. Kvízek készítése a tananyaghoz, szabályok kivetítése, összefoglaló órán átfogó feladatok, még a diákok munkaformájának kiválasztására is alkalmas.

4. online fogalomtérképek

4.1. Összefoglaláskor egyéni fogalomtérképek készítése az anyagrészből, de akár lehet ez maga a dolgozat is. A térképek kivetítése és összevetése a többiekével.

4.2. Egy szerzői életút különböző aspektusainak vizsgálatára alkalmas, műveinek stílusbeli vagy egyéb szempontú csoportosítására.

4.3. Komplex korképek elkészítése, szerzőkkel, egymásra gyakorolt hatásukkal, életpályáik keresztezésével, festészettel, zenével, szobrászattal stb.

5. wikipédia

5.1. A diákokkal közös szócikk szerkesztése projektmunka keretein belül.

5.2. Bármilyen adat: írói életrajz, fogalommagyarázat, stílusleírás, verstani alapismeretek, elemzések stb. megtalálható itt.

5.3. A diákoknak házi feladatként: keressenek hibát valamelyik irodalmi témájú wiki szócikkben, így lehet szemléltetni, hogy nem minden információ elfogadható, amit a neten találnak.

6. Google dokumentumok

6.1. Egy jegyzet vagy tanulmány feltöltése, hogy mindenki könnyedén elérhesse innen.

6.2. Mindenki válassza ki a megadott listából, hogy miből szeretne kiselőadást tartani.

6.3. A csoport dolgozatainak feltöltése, hogy minden egy helyen legyen.

7. Varázstoll

7.1. A diákok használhatják órai jegyzetelésre, majd a jegyzetek megosztására

7.2. Kézzel írt versek lementése és tárolása

7.3. Csoportmunkabarát megoldás, a megoldások azonnali kivetítése interaktív táblán, azonnali szerkesztési lehetőségek.

8. social bookmarking

8.1. Házidolgozat írása a megadott linkgyűjteményből

8.2. Egy szerzőhöz köthető minél több hivatkozás összegyűjtése időre.

8.3. Házi feladat: Egy fiktív bibliográfia elkészítése, minél több linkhivatkozással.

9. Digitális bennszülöttek

9.1. Figyelembe kell venni, hogy a digitális bennszülöttek olvasási módszerei különböznek a hagyományostól, nem lineáris olvasás, hanem ugrál a szövegek között. Egyszerre kisebb szövegek elemzése, rövidebb versek elemzése vagy csak részletek vizsgálata.

9.2. Alapvetően dominálnak a képi ingerek, így a tananyagot is hasznos egy videóval megtámogatni pl.: verselemzés + youtube-ról feldolgozás.

9.3. Ennek a generációnak már sokkal természetesebb, ha az interneten kapnak feladatot, ott oldanak meg projektmunkát. Mivel bármit gyorsan megkereshetnek a neten, így nem száraz adatokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem hangulatokra, benyomásokra és felfedeztetésre.

10. Google Art Project

10.1. Projektmunkában alkalmas a kor jellemzőbb stíluselemeinek megismerésére, ill. bevezetőórán célszerűbb a képi világgal ráhangolni a diákokat.

10.2. A diákok maguk is alkothatnak egy-egy neves kép hatására a stílusra jellemző műveket, később ezeket is is lehet vetíteni és együtt elemezni a többiekkel.

10.3. Az irodalom és határterületeinek szemléltetésére alkalmas (filozófia, képzőművészet...). Összevethető az irodalmi alkotással.

11. New node

11.1. Hivatalos dokumentumok ill. mintáik összegyűjtésére, majd a diákok megoszthatják egymás között.

11.2. A fontosabb témakörök dolgozatai, témazárók feltöltése akár később egy online tematika kialakításához. Bármikor visszanézhető, könnyen kezelhető fájlok. Minden egy helyen, ami fontos.

11.3. Korábbi jól sikerült dolgozatok, tesztek, fogalmazások feltöltése mintaképpen

12. Projekt

12.1. Nagyobb témák: pl.: életrajzok, korstílusok csoportos, párhuzamos feldolgozása. Akár egy erre a célra létrehozott online szerkesztőfelületen, ahová a diákok mozaikosan feltölthetik videóikat, képeiket, szövegeiket.

12.2. Online helyesírási szótár készítése, akár blogbejegyzésként. A gyakran rontott szavakból egy személyre szabott: "Nehéz szavak füzete" -nek létrehozása.

12.3. Intertextualitás szemléltetésére: csoportokra osztva olvassák el az eredeti művet és az áttolgozást, majd a csoportok bemutatják egymásnak a műveket, akár drámapedagógiai eszközökkel, képekkel, videókkal...

13. Digitális tananyag

13.1. A magyar nyelv és irodalom témakörben rengeteg anyag található a Sulineten, innen a diákok egyéni prezentáció és kiselőadás esetén is készülhetnek.

13.2. Sok kipróbált mintafeladat, és jól felosztott átlátható, tematikus elrendezése miatt a diákok önálló munkáját is segítheti.

13.3. A SMART programhoz letölthető, jó irodalmi és nyelvi feladatok.

14. közösségi portál

14.1. Egy irodalmi személyiség profiljának létrehozása és csoportos szerkesztése

14.2. Események létrehozása, jó közösségszervező felület (olvasói csoportok, vita...)

14.3. A tanár-diák kommunikációban hasznos felület, mely lehetővé teszi az azonnali reakciót

15. Felhő

15.1. A diákok szimultán szerkeszthetnek egy életpályát a kedvenc írójukhoz kapcsolódóan, kis csoportokban.

15.2. Minimális adatvesztéssel számolhatunk, így a diákok közös munkáinak tárolására és megosztására is alkalmas.

15.3. Otthonról készítsenek egy terepbemutatást Fekete István szülőfalujáról, videóval egybekötve.

16. eBook

16.1. Az összes kötelező olvasmány besűríthető egyetlen eszközbe, amit meg is oszthatnak egymással.

16.2. Jól sikerült fogalmazások, dolgozatok, tanulmányok egyszerű feltöltése és gyors megosztása a diákokkal.

16.3. Jelentősen egyszerűbb kikeresni a szövegelemzésnél tárgyalt részleteket (kulcsszavas keresés), így az óra tempója is pörgősebb lehet.

17. eLearning

17.1. Egy irodalmi tartalmú teszt kitöltése.

17.2. Szavazás arról, hogy mi legyen a kötelező olvasmány az adott félévben.

17.3. A feltöltött anyagok alapján házi feladat készítése: fogalmazás, a segédleteket a diákok töltik fel (videó, kép, szöveg)

18. Webinárium

18.1. A hiányzó tanulót lehetőségünk van bevonni az órába.

18.2. Konzultálhatunk más intézmények diákjaival online, akár pl.: erdélyi iskolával, ha a tájszólást kell megfigyelni.

18.3. Az óra anyaga a tanár távollétében is elérhető, így azt később vissza lehet nézni, illetve a tanárnak nem kell feltétlen személyesen jelen lennie a tanteremben, akár egy konferenciáról is bejelentkezhet.

19. Prezi

19.1. A művek cselekményének szemléltetésére, cselekményvázlat készítésére is alkalmas, később körbeküldhető.

19.2. Projektmunkában elkészített csoportmunkák bemutatása, képekkel, videókkal. (pl.: realizmus)

19.3. Költői, írói életutak szemléltetése.

20. virtuális valóság

20.1. A diákok létrehozhatnak maguknak egy-egy alteregót, aki megszemélyesítheti kedvenc irodalmi személyiségüket, lehet szerző vagy karakter is egy műből.

20.2. Egy komplex irodalmi világ megteremtése (pl.: kávéház) annak érdekében, hogy a diákokat mélyen és részletesen be tudjuk vonni az anyag feldolgozásába.

20.3. Érzékletes oktatási lehetőség, ilyen közegben álnéven a tanár is beolvadhat a tömegbe, így a diákok "természetes közegében" képes hatni.

21. videómegosztó szolgáltatások

21.1. Egy irodalmi mű színrevitelének szemléltetésére használható az adott témakörnél.

21.2. Versek megzenésítése és egyéb interpretációjának megtekintése.

21.3. Költők saját verseik felolvasásának, ill. írók saját felolvasóestjének megtekintése, így szemléltetve az interpretációk közti különbségeket.

22. Mikroblog

22.1. Az órák szervezésével kapcsolatos információk megosztása, esetleg házi feladatok kiosztása, reflektálás a diákok munkáira.

22.2. Twittelés a kedvenc író, költő nevében max. 160 karakterben úgy, hogy a stílus felismerhető legyen.

22.3. Twittelés eszperente nyelven, szókincsfejlesztő gyakorlatok

23. Interaktív asztal

23.1. A diákok összerendezhetik a szerzői életműveket, életpályákat.

23.2. Kis játékokkal gyorsabban tanulnak, pl.: memóriajáték: egy szerzőt versével kell összepárosítani, vagy költőket kedvesükkel.

23.3. A csoportmunkában készített projektek kivetítése és összevetése a többi csoportéval.

24. Geotagging

24.1. Írók, költők születési helyének bejelölése földrajzi koordinátákkal, majd az osztállyal közösen keressük meg google maps-en

24.2. Az osztálykirándulás irodalmi vonatkozású helyeinek ellátása geotagekkel.

24.3. Irodalmi nevek párosítása helységnevekkel.

25. Online játékok

25.1. A diákok szokják a stresszhelyzetet és motiváltabbak lesznek a tanulásban, amennyiben a játék a tárgyi tudásukra kérdez rá.

25.2. Lehetőség van irányított érettségire felkészítő kérdésekkel játszani, így a diákok a többi diákkal mérhetik össze tudásukat. Egyértelműbb lesz számukra, hogy pl.: irodalom és nyelvtan témakörben hol vannak hiányosságaik, anélkül, hogy ezt a tanárnak kellene kiemelnie.

25.3. Irodalmi tárgyú játékok, akár a tanórán is. pl.: Melyik szerzőnek, mi volt az álneve?