інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
інформація by Mind Map: інформація

1. дані

1.1. основні операції

1.1.1. збирання

1.1.2. збереження

1.1.3. перетворення

1.1.4. формалізація

1.1.5. сортування

1.1.6. фільтрація

1.1.7. архівація

1.1.8. захист

1.1.9. стиснення

1.1.9.1. без втрат

1.1.9.2. з втратами

1.1.9.3. методи

1.1.9.3.1. RLE

1.1.9.3.2. Хафмана

1.1.9.3.3. Лемпеля-Зіва-Велча

1.2. кодування

1.2.1. чисел

1.2.1.1. цілих

1.2.1.2. дійсних

1.2.2. тексту

1.2.2.1. таблиці кодування

1.2.2.1.1. Unicode

1.2.2.1.2. ASCII

1.2.2.1.3. COY 8 та ін.

1.2.3. графіки

1.2.3.1. растрова

1.2.3.2. векторна

1.2.3.3. фрактальна

1.2.3.4. колірні моделі

1.2.3.4.1. RGB

1.2.3.4.2. CMYK

1.2.3.4.3. HSB

1.2.3.4.4. Lab

1.2.3.4.5. GrayScale та ін.

1.2.4. звуку

1.2.4.1. метод частотної модуляції (FM)

1.2.4.2. метод хвильового синтезу (Wave Table)

2. вимірювання даних

2.1. біт

2.2. байт

2.3. кілобайт

2.4. мегабайт

2.5. гігабайт

2.6. терабайт

2.7. петабайт

3. повідомлення

3.1. види

3.1.1. за способом сприйняття

3.1.1.1. візуальні

3.1.1.2. аудіальні

3.1.1.3. тактильні

3.1.1.4. слухові

3.1.1.5. звукові

3.1.2. за формою подання

3.1.2.1. числові

3.1.2.2. текстові

3.1.2.3. графічні

3.1.2.4. звукові

3.1.2.5. комбіновані

3.1.3. за суспільним значенням

3.1.3.1. масові

3.1.3.2. спеціальні

3.2. властивості

3.2.1. об'єктивність

3.2.2. повнота

3.2.3. вірогідність

3.3. носії

3.3.1. довгоіснуючі

3.3.2. недовгоіснуючі

3.4. сигнали

3.4.1. неперервні

3.4.2. дискретні

4. Інформаційні процеси

4.1. пошук

4.2. збирання

4.3. зберігання

4.4. передавання

4.5. опрацювання

4.6. використання

4.7. захист

5. Інформаційна модель

5.1. модель

5.1.1. класифікація

5.1.1.1. галузь використання

5.1.1.1.1. навчальна

5.1.1.1.2. дослідницька

5.1.1.1.3. технічна

5.1.1.1.4. ігрова

5.1.1.1.5. імітаційна та ін.

5.1.1.2. фактор часу

5.1.1.2.1. статична

5.1.1.2.2. динамічна

5.1.1.3. спосіб подання

5.1.1.3.1. матеріальна

5.1.1.3.2. інформаційна

5.2. класифікація

5.2.1. вербальна

5.2.2. знакова

5.2.3. за формою представлення

5.2.3.1. геометрична

5.2.3.2. словесна

5.2.3.3. математична

5.2.3.4. структурна

5.2.3.5. логічна

5.2.3.6. спеціальна

5.2.3.7. (не)комп'ютерна

6. Інформаційна система

6.1. класифікація

6.1.1. за ступенем автоматизації

6.1.1.1. ручні ІС

6.1.1.2. автоматизовані ІС

6.1.1.3. автоматичні ІС

6.1.2. за сферою призначення

6.1.2.1. виробничі

6.1.2.2. навчальні

6.1.2.3. медичні

6.1.2.4. географічні та ін.

6.1.3. за місцем діяльності

6.1.3.1. наукові

6.1.3.2. автоматизованого керування

6.1.3.3. організаційного керування

6.1.3.4. керування технологічнимим процесами

6.1.4. за функціональним призначенням

6.1.4.1. керувальні

6.1.4.2. проектувальні

6.1.4.3. наукового пошуку

6.1.4.4. діагностичні

6.1.4.5. моделювальні

6.1.4.6. системи підготовки прийняття рішення

6.2. склад

6.2.1. технічні засоби обробки даних

6.2.2. програмне забезпечення

6.2.3. відповідний персонал

6.3. апаратне забезпеченя

6.3.1. системний блок та його складові

6.3.2. пристрої введення/виведення

6.4. програмне забезпечення

6.4.1. системне

6.4.2. прикладне

7. Алгоритмізація

7.1. алгоритм

7.1.1. Властивості

7.1.1.1. дискретність

7.1.1.2. визначеність

7.1.1.3. массовість

7.1.1.4. результативність

7.1.2. способи оспису

7.1.2.1. словесний

7.1.2.2. графічний

7.1.2.3. словесно-формульований

7.1.3. базові структури

7.1.3.1. лінійна

7.1.3.2. розгалуження

7.1.3.2.1. команда "Якщо"

7.1.3.2.2. команда "Вибір"

7.1.3.3. повтору

7.1.3.3.1. цикл "до"

7.1.3.3.2. цикл "поки"

7.1.3.3.3. цикл"для"

8. Інтернет

8.1. служби

8.1.1. веб 2.0

8.1.1.1. вікі

8.1.1.2. карти знань

8.1.1.3. блоги

8.1.1.4. зас.для збереж.закладок

8.1.1.5. соц.сервіси для збереж.мультимед.ресурсів

8.1.1.6. соц.геосервіси

8.1.1.7. соц.пошукові системи

8.1.2. елкктронна пошта

8.1.3. файлообмінні мережі та ін.