Modern eszközök a pedagógiában

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. szociológiai vonatkozások

1.1. digitális bennszülöttek

1.1.1. ingerfalók

1.1.1.1. pedagógusként sokféle ingert kell bevonni, hogy a diákok figyelmét magunkkal ragadjuk

1.1.1.2. segíthetnek a digitális tananyagok (hang, kép, videó bevonásával) - számukra ez ismert közeg

1.1.1.3. erősebb impulzusokra van igényük mint a náluk idősebb generációnak

1.1.2. ők az a generáció, akiket tanítanom kell majd, egy másik nemzedékhez tartoznak már a digitális világ ismerete szempontjából

1.1.3. otthonosan mozognak a digitális világban, beleszülettek. ezzel számolnia kell a pedagógusnak.

1.1.4. Nem biztos, hogy minden diák ugyanolyan otthonosan mozog a digitális világban. Fel kell mérni ezt mielőtt ilyen típusú feladatokat adunk. (pl. hátrányos helyzetű, szegény családok gyermekei)

1.2. digitális bevándorlók

1.2.1. mivel a tanár digitális bevándorló, bizonyos mértékben mindig el lesz maradva diákjaihoz képest, ezt a lemaradást iegyekeznie kell behozni

1.2.2. megváltozhat a tanulás-tanítás iránya: bizonyos esetekben a tanár válhat tanulóvá, amikor a digitális eszközök használatáról van szó

1.2.3. minden új eszköz használatának a megtanulása energiát vesz ignybe, és eleinte nehézségeket okoz, ezért sokat kell dolgozni rajtuk pl. interaktív tábla használatának elsajátítása

1.3. digitális szakadék

1.3.1. a digtális bennszülöttek és bevándorlók között feszül

1.3.2. figyelembe kell venni az oktatás megtervezésekor, hiszen a két generáció között gondolkodásbeli, észlelési különbségek is vannak ld. ingerfalók

1.3.3. a különböző társadalmi rétegek, nemzetiségek között is lehet - ezt figyelembe kell venni az oktatástervezés során

1.4. információs társadalom

1.4.1. online viselkedéskultúra

1.4.1.1. kommunikáció órán erről is beszélni kell már, mert más mint a valós

1.4.1.2. anyanyelvi órán össze lehet hasonlítani nyelvi fordulatokat, nyelvhasználatbeli kidolgozottságot a való világbeli nyelvi viselkedéssel

1.4.1.3. fel lehet hívni a helyesírás romlására a tanulók figyelmét

1.4.2. digitális írástudás

1.4.2.1. meg kell tanítani az adatvédelmi szabályokraa diákokat, és ez lehet a magyartanár feladata

1.4.2.2. pl. a plágium fogalmát meg kell ismertetni velük. Ez fontos házidolgozatok elkészítésénél

1.4.2.3. digitális lábnyom

1.4.3. a tanulókat meg kell tanítani szelektálni a sok új információt - ebben segíthetnek pl. olyan eszközök mint az RSS

1.4.4. lehetséges, hogy egy diák többet tud egy bizonyos témáról, mint a tanár, mert mindenféle tudásbázis segítségére lehet újabb információk megtalálásában

1.4.5. ezért megváltozik a tanár diák viszony, kevésbé lesz hierarchikus, eltűnik a "mindentudó tanár" képe

1.5. technofilia / technofóbia

1.5.1. mindkettő szélsőséges véglet

1.5.2. az oktatásba érdemes bevonni az új technológiai eszközöket, hiszen érdekesebbé, a tanulók számára közelebbivé tehetjük a tananyagot, de nem szabad mindenhatónak tartani a technológiát

1.5.3. a diákokkal is meg kell ismertetni ezt a középutat, a tudatos gondolkodást a virtuális valósággal, új technológiai eszközökkel kapcsolatban.

1.5.4. pl. gyakrolotathatom az érvelést - egyikcsoport érveljen az új technológiák ellen, a másik mellette, vagy írathatok érvelő fogalmazást a témáról

1.6. virtuális valóság

1.6.1. az irodalomnak is újfajta megjeleneséeit hozza magával - pl. csak virtuális formában keletkeznek új szövegek - irodalomórán ez is bevonható, s így közelebb hozható a diákokhoz a kortárs irodalom

1.6.2. a diákok ebben a valóságban nagyon sok időt töltenek, ezért ezen keresztül könnyű szólni hozzájuk

1.6.3. ugyanakkor véleményem szerint ezzel még inkább a virtuális valósághoz kötjük őket

2. virtuális tanulási környezet

2.1. mindenki számára hozzáférhető otthonról is (ha van internethozzáférhetősége)

2.2. áthidalhatók fizikai távolságok is pl. más országban tartózkodót is taníthatunk, vagy a beteg gyerek is eléri az órai tananyagokat

2.3. rengeteg interaktív, a diákokkal közösen szerkeszthető lehetőség van

3. digitális eszközök, melyek felhasználhatók az oktatás során

3.1. online fogalomtérkép

3.1.1. összefoglalást készíthetek egy adott témakörrel kapcsolatban pl. egy irodalmi korszak

3.1.2. a lengyel nyelv oktatása során bizonyos témakörökhöz össze lehet gyűjteni a legfontosabb kifejezéseket

3.1.3. közös ötletgyűjteményt készíthetek a diákjaimmal pl. milyen témákban írnának szívesen fogalmazást - kreatív írás

3.2. interaktív tábla

3.2.1. rengetegféle interaktív anyanyelv-tanítási feladat hozható létre benne

3.2.2. multimédiás anyagokat játszhatok le rajta pl. egy irodalmi mű zenei vagy filmes feldolgozásának részletét

3.2.3. játékokon keresztül taníthatok meg új nyelvtani szabályokat

3.3. digitális tananyag

3.3.1. digitális tananyagbázisok kreatív használata pl. Sulinet

3.3.2. Könnyen létrehozhatunk új tananyagokat, amiket meg is oszthatunk a diákjainkkal pl. Smart Notebook

3.3.3. a diákoknak nem kell jegyzetelniük órán, otthonról és elérhetik a tananyagot, és tovább is böngészhetnek benne

3.4. eLearning

3.4.1. feltölthetek olyan anyagokat, amikre nem kerül sor az óra során pl. ajánlott irodalmi alkotások

3.4.2. ellenőrző teszteket hozhatok létre, amelyeket a diákok otthonról is megcsinálhatnak, így nem megy vele az idő az órán

3.4.3. a fórumban a diákok feltehetik a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket, amelyek felmerültek az otthoni tanulás során - ezekre bárki a csoportból válaszolhat

3.5. projekt virtuális tanulási környezettel támogatva

3.5.1. a projektfolyamat jól koordinálható otthonról is, mindenki közösen dolgozhat rajta

3.5.2. pl. kötelező olvasmány feldolgozásánál tudnám használni

3.5.3. nyelvtanulás során pl. egy országismereti témával kapcsolatban lehetne használni

3.6. ePortfólió

3.6.1. itt összegyűjthetnék a diákok az év során megírt fogalmazásaikat

3.6.2. könnyen átláthatják a teljesítményüket mind diákok, mind szülők és tanárok

3.6.3. a diákok kreatívan rendszerezhetik munikáikat, ezáltal jobban megukának érezhetik azt

3.7. Google dokumentumok

3.7.1. használható távoktatásra, egyéni órákra pl. nyelvóra keretében a diák készít egy szöveget, a tanár pedig beleír megjegyzéseket, kijavítja a hibákat

3.7.2. a diákok az óra folyamán közösen készíthetnek egy jegyzetet, pl. egy társuk vagy a tanár előadásáról, amit utána leellenőrizhetek, és mindenki hozzá fog férni

3.7.3. egy közös dokumentumba írhatunk összefoglalást egy adott tananyagról

3.8. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

3.8.1. az adott órára megtanult új szavak ismeretét gyorsan ellenőrizhetem vele

3.8.2. magyaron nyelvtani vagy irodalmi ismeretek elsajátítását ellenőrizhetem

3.8.3. gyorsan áttekinthetem, hogy ki milyen állásponton van egy adott témával kapcsolatban pl. egy irodalmi mű esetén, amely etikai kérdéseket vet fel

3.9. közösségi portál

3.9.1. létrehozhatok az adott tantárgyhoz egy felhasználói felületet vagy csoportot, ahová a diákokokkal együtt a tantárgyal, tananyaggal kapcsolatos észrevételekről beszélhetek

3.9.2. közzétehetünk a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, videókat

3.9.3. létre lehet hozni egy fiktív felhasználói oldalt egy írónak, és közösen szerkeszteni a profilját a diákokkal, vagy a diákok kiscsoportokban létrehozhatnak ilyen felületeket az íróknak

3.10. mikroblog

3.10.1. írathatok a diákjaimmal lengyelül mikroblogot pl. mindennap kell néhány bejegyzést írniuk lengyelül a napjukról

3.10.2. létrehozhatok egy felületet a tantárgy számára, ahol információkat oszthatok meg

3.10.3. a diákok közösen létrehozhatnak egy mikroblogot pl. egy korszakkal, vagy egy író életével, munkásságával kapcsolatban

3.11. Prezi

3.11.1. irodalomtanításnál hasznás lehet, mert fontos látni az összefüggéseket, jó hogy át lehet látni az egészet, és lehet könnyen ugrálni a témák között

3.11.2. a diákok is megtanulhatják kezelni, készíthetnek vele kiselőadást

3.11.3. egy-egy újabb irodalmi korszak bevezetésekor, vagy áttekintő összefoglalásakor hasznos lehet

3.12. RSS

3.12.1. magasabb nyelvi szinten kérhetem a diákokat, hogy minden nap olvassanak el valamilyen lengyel nyelvű cikket, ebben segítségükre lehet az RSS hírolvasó

3.12.2. saját tananyagok készítéséhez, ötletek gyűjtéséhez jó lehet - mindig találhatok friss információt

3.12.3. értesülhetek a legújabb szakmai konferenciákról, a szaktárgyamhoz kapcsolódó világbeli eseményekről - és így mindig friss információkkal szolgálhatok a diákjaimnak pl.: legújabb lengyel közéleti események

3.13. Wikipédia és wikik

3.13.1. a diákokkal közösen szerkeszthetünk új szócikkeket

3.13.2. meg kell tanítani a diákokat a Wikipédia kristikus használatára - nem érdemes tiltani, mert úgyis használják pl. írók életrajzának megismerésekor

3.13.3. ismeretlen lengyel szavak megértésében segíthet a diákoknak az otthoni munka folyamán

3.14. eBook

3.14.1. az irodalom könnyebben hozzáférhetővé válik - pl. kötelező irodalmak

3.14.2. kicsit megváltozik az olvasási stílus - s ez kihat az irodalomtanításra is

3.14.3. a könyvtárhasználat háttérbe szorul

3.15. okostelefon

3.15.1. használhatók vele a tanulói válaszadó rendszerek

3.15.2. órán gyors információkeresésre alkalmasak

3.15.3. ha csoportokban dolgozunk, és minden csoportban van legalább egy okostelefon, a diákok használhatnak szótárakat, online adatbázisokat a munkához