ВПЛИВ АГРЕСИВНОСТІ НА СТРАТЕГІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСИКІВ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ВПЛИВ АГРЕСИВНОСТІ НА СТРАТЕГІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСИКІВ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ by Mind Map: ВПЛИВ АГРЕСИВНОСТІ НА СТРАТЕГІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСИКІВ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

1. ВИСНОВКИ

2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3. ДОДАТКИ

4. Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛІКТУ В СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ТА ПРИЧИНИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

4.1. 1.1. Характеристика конфлікту як явища

4.2. 1.2. Ранній юнацький вік та конфліктогенні особливості юності

4.3. 1.3. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки в старшому шкільному віці

5. Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРЕСІЇ НА СТРАТЕГІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. 2.1. Процедура та методики дослідження

5.2. 2.2. Аналіз впливу агресії на стратегію поведінки старшокласників в конфліктних ситуаціях

6. Розділ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЗМЕНШЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

6.1. 3.1. Профілактичні заходи попередження та усунення міжособистісних конфліктів у класі

6.2. 3.2. Розробка психокорекційної програми, спрямованої на зниження рівня агресивної поведінки старшокласників