Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hama dan Penyakit pada Tumbuhan by Mind Map: Hama dan Penyakit  pada Tumbuhan
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hama dan Penyakit pada Tumbuhan

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

HAMA

Ciri ciri penyakit :

Tanda tumbuhan berpenyakit :

1. Sukar dilihat oleh mata telanjang 2.Penyebab penyakit antara lain mikrooganisme dan kekurangan zat tertentu dalam tanah. 3.Penyakit menginfeksi organ tumbuhan sehingga tanaman mati perlahan lahan.

Hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang dibudidayakan manusia.

Ciri ciri Hama :

1. Diakibatkan oleh makroganiseme 2. Memakan organ tumbuhan 3. Merusak organ tanaman tertentu sehingga tanaman akan mati

Contoh :

1. Penggerek buah mangga berupa Ulat 2. Hama wereng 3. Hama penggulung daun pisang 4. Hama Tikus

PENYAKIT

Penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan tanamanmengalami gangguan pada organnya

a. Layu b. Rontok c. Perubahan Warna d. Daun berlubang e. Kerdil f. Daun mengeriting g. Busuk h.Semai Roboh