Hama dan Penyakit pada Tumbuhan

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hama dan Penyakit pada Tumbuhan by Mind Map: Hama dan Penyakit  pada Tumbuhan

1. Ciri ciri penyakit :

2. Tanda tumbuhan berpenyakit :

3. 1. Sukar dilihat oleh mata telanjang 2.Penyebab penyakit antara lain mikrooganisme dan kekurangan zat tertentu dalam tanah. 3.Penyakit menginfeksi organ tumbuhan sehingga tanaman mati perlahan lahan.

4. PENYAKIT

5. Penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan tanamanmengalami gangguan pada organnya

6. a. Layu b. Rontok c. Perubahan Warna d. Daun berlubang e. Kerdil f. Daun mengeriting g. Busuk h.Semai Roboh

7. HAMA

8. Hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang dibudidayakan manusia.

9. Ciri ciri Hama :

10. 1. Diakibatkan oleh makroganiseme 2. Memakan organ tumbuhan 3. Merusak organ tanaman tertentu sehingga tanaman akan mati

11. Contoh :

12. 1. Penggerek buah mangga berupa Ulat 2. Hama wereng 3. Hama penggulung daun pisang 4. Hama Tikus