Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Læreplanmål

1.1. Eleven skal kunne drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsen, både psykisk og fysisk

2. Psykisk gevinst

2.1. Endorfiner

2.1.1. Frigjøres under trening og virker positivt inn på humøret og sinnsstemningen

2.2. Regelmessig trening

2.2.1. New node

2.3. Knytting av vennskap gjennom trening

2.4. Utløp for fustrasjoner, sinne, rasløshet og uro

2.5. Sover bedre

2.5.1. Reduserer spenninger og stress

2.6. Økt selvtillit

2.6.1. Tåler mer, evne til å presse deg selv og trygghet

3. Hvordan trene

3.1. Økt belastning for hver gang ved behov

3.2. Lytt til kroppens signaler

3.3. Alternative treningsformer

3.4. Variasjon

3.4.1. Unngå belastningslidelser

3.5. Selvstyring av itensitet og vanskelighetsgrad

3.6. Med riktig restitusjon og hvile får kroppen oversudd og økt arbeidskapasitet

4. Trening

4.1. Inne

4.1.1. Fordel på grunn av vær

4.1.1.1. lystbetont

4.1.1.1.1. Høre på musikk og under instruksjon

4.2. Ute

4.2.1. Nauropplevelser

4.2.1.1. Mer motiverende

4.3. På jobben

4.3.1. Sykefraværet går ned ved regelmessigtrening

4.3.1.1. Skaper samhold og tilhørlighet

5. Motivasjon

5.1. Indre motivasjon

5.1.1. Kommer av din indre lyst og glede over å trene

5.2. Ytre motivasjon

5.2.1. Kommer utenfra; forventning av resultater eller lønn

6. Mestring

6.1. Gir lykkefølelse

6.2. Tilpasses hver enkelt

6.3. Realistiske mål

6.4. Eget ansvar

6.4.1. vår egen helse

7. Fysisk gevinst

7.1. Styrker immunforsvaret

7.2. Større utholdenhet

7.2.1. Økt lungekapasitet

7.3. Økt bevegelighet og smidighet

7.3.1. I leddene

7.4. Forebygger ryggproblemer

7.4.1. Økt muskelstyrke

7.5. Forebygger fordøyelsesproblemer

7.6. Forebygger hjerte- og karsykdommer

7.6.1. Styrke hjertemusklaturen

7.7. Forebygger overvekt

7.7.1. Økt fettforbrenning

7.8. Forebygger type 2-diabetes

7.9. Enkelte kreftformer

7.10. Forebygger beinskjørhet

7.10.1. Løping

7.10.1.1. Hopp

7.10.1.1.1. Rask gange