Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DIPLOMA @ EF.UNILJ by Mind Map: DIPLOMA @ EF.UNILJ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DIPLOMA @ EF.UNILJ

Časovni okvir

Absolventski status potekel 30.9.2010

2 leti po preteku statusa je diplomiranje zastonj, potem pa se plača po veljavnem ceniku

Diplomo želim oddati najkasneje do 30.9.2012

Navodila_za_izvajanje_Cenika_EF_2011_12.pdf: "...absolventi, ki jim je status potekel pred 1.10.2009 in so pred izgubo statusa opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti (strokovno prakso), niso pa oddali diplomskega dela, zaključne strokovne naloge oz. magistrskega dela, morajo za nadaljevanje študija v študijskem letu 2011/12 plačati: 588,00 EUR za diplomsko delo na univerzitetnem programu Ekonomija. Te stroške plačajo ob oddaji izdelanega dela oz. naloge v zagovor oz. oceno."

Pravilniki/navodila

Pravilnik o diplomskem delu 2007 (stari univerzitetni študijski program Ekonomija)

Navodila za izdelavo zaključnih nalog

Navodila/zahteve mentorice

Mentorica: prof. dr. Dmitrović Tanja (Katedra za trženje, predstojnik katedre)

- Pričakuje izoblikovano raziskovalno vprašanje (kakšen problem naloga rešuje, v enem stavku) - Namen in cilje naloge, da predvidijo raziskovalno metodologijo (naloga mora biti obvezno empirična) - Strukturo dela (treba že prej pregledati literaturo)

Dispozicija, ki je bila 14.6.2011 poslana mentorici (Dispozicija.Diplomske-2011.docx)

Odgovor na poslano dispozicijo: - poglavje 2 vključite tik pred raziskavo - poglavje 5 ni anketa (to je samo inštrument) temveč trženjska raziskava (kjer vključite vse potrebne elemente zasnove in izvedbe, kot ste se učili pri Metodah trženjskega raziskovanja) - na začetku manjka več poglobljene teorije. 3. in 4. poglavje sta sicer ok, vendar je to le del. Morda bi morali vključiti nekaj teorije nakupnega vedenja v primeru finančnih storitev (poiščite kaj člankov), to aplicirati na mlade in nato posebej izpostaviti trženjske pristope 3. in 4. - navajate več diplom - te so vam lahko za zgled, poiskati pa je treba (samostojno) ustrezne znanstvene in strokovne vire. - raziskovalno vprašanje/problem se mi zdi OK. - dopolnite dispozicijo in mi jo še enkrat pošljite na email (datum: 14.6.2011)

Takrat bi torej moral ponovno poslati popravljeno dispozicijo! Glede na to, da sem se o tem z mentorico pogovarjal pred skoraj letom dni, je najbolje, da grem k njej na govorilne ure, ji predstavim kaj sem do sedaj spacal skupaj, počakam, da me nahruli in potem upajmo izvem kje sem :)

Odgovori na vprašanja

Kako velik naj bo vzorec izpolnjenih anket? Ali je 50 odgovorjenih vprašalnikov dovolj, ali zahtevajo več?

Koliko strani ponavadi obsegajo diplomske na naši fakulteti? Bo 40 strani dovolj oz ali boš diplomiral po bolonjskem ali starem programu, saj je razlika v številu strani v dilomski

Vrsta študija

stari Univerzitetni program Ekonomija (torej ne Bolonjski)

Poslovni oddelek (Ekonomski oddelek je bolj teoretski/akademski, Poslovni oddelek pa bolj praktične narave

smer Trženje (zadnji 2 leti se predmetnik specializira na predmete povezane z Marketingom)

Stopnja: 7. stopnja po starem oz 2. stopnja po bolonjskem programu

univ. dipl. ekon.