DIPLOMA @ EF.UNILJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIPLOMA @ EF.UNILJ by Mind Map: DIPLOMA @ EF.UNILJ

1. Pravilniki/navodila

1.1. Pravilnik o diplomskem delu 2007 (stari univerzitetni študijski program Ekonomija)

1.2. Navodila za izdelavo zaključnih nalog

2. Odgovori na vprašanja

2.1. Kako velik naj bo vzorec izpolnjenih anket? Ali je 50 odgovorjenih vprašalnikov dovolj, ali zahtevajo več?

2.1.1. Z googlanjem ugotovil, da naj vzorec ne bi bil manjši od 50 enot. Mislim, da bo mentorica želela vsaj 100 enot.

2.2. Koliko strani ponavadi obsegajo diplomske na naši fakulteti? Bo 40 strani dovolj oz ali boš diplomiral po bolonjskem ali starem programu, saj je razlika v številu strani v dilomski

2.2.1. Diplomsko delo praviloma obsega od 2 do 3 avtorske pole (35-45 strani)

3. Časovni okvir

3.1. Absolventski status potekel 30.9.2010

3.2. 2 leti po preteku statusa je diplomiranje zastonj, potem pa se plača po veljavnem ceniku

3.3. Diplomo želim oddati najkasneje do 30.9.2012

3.4. Navodila_za_izvajanje_Cenika_EF_2011_12.pdf: "...absolventi, ki jim je status potekel pred 1.10.2009 in so pred izgubo statusa opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti (strokovno prakso), niso pa oddali diplomskega dela, zaključne strokovne naloge oz. magistrskega dela, morajo za nadaljevanje študija v študijskem letu 2011/12 plačati: 588,00 EUR za diplomsko delo na univerzitetnem programu Ekonomija. Te stroške plačajo ob oddaji izdelanega dela oz. naloge v zagovor oz. oceno."

4. Navodila/zahteve mentorice

4.1. Mentorica: prof. dr. Dmitrović Tanja (Katedra za trženje, predstojnik katedre)

4.2. - Pričakuje izoblikovano raziskovalno vprašanje (kakšen problem naloga rešuje, v enem stavku) - Namen in cilje naloge, da predvidijo raziskovalno metodologijo (naloga mora biti obvezno empirična) - Strukturo dela (treba že prej pregledati literaturo)

4.3. Dispozicija, ki je bila 14.6.2011 poslana mentorici (Dispozicija.Diplomske-2011.docx)

4.4. Odgovor na poslano dispozicijo: - poglavje 2 vključite tik pred raziskavo - poglavje 5 ni anketa (to je samo inštrument) temveč trženjska raziskava (kjer vključite vse potrebne elemente zasnove in izvedbe, kot ste se učili pri Metodah trženjskega raziskovanja) - na začetku manjka več poglobljene teorije. 3. in 4. poglavje sta sicer ok, vendar je to le del. Morda bi morali vključiti nekaj teorije nakupnega vedenja v primeru finančnih storitev (poiščite kaj člankov), to aplicirati na mlade in nato posebej izpostaviti trženjske pristope 3. in 4. - navajate več diplom - te so vam lahko za zgled, poiskati pa je treba (samostojno) ustrezne znanstvene in strokovne vire. - raziskovalno vprašanje/problem se mi zdi OK. - dopolnite dispozicijo in mi jo še enkrat pošljite na email (datum: 14.6.2011)

4.5. Takrat bi torej moral ponovno poslati popravljeno dispozicijo! Glede na to, da sem se o tem z mentorico pogovarjal pred skoraj letom dni, je najbolje, da grem k njej na govorilne ure, ji predstavim kaj sem do sedaj spacal skupaj, počakam, da me nahruli in potem upajmo izvem kje sem :)

5. Vrsta študija

5.1. stari Univerzitetni program Ekonomija (torej ne Bolonjski)

5.2. Poslovni oddelek (Ekonomski oddelek je bolj teoretski/akademski, Poslovni oddelek pa bolj praktične narave

5.3. smer Trženje (zadnji 2 leti se predmetnik specializira na predmete povezane z Marketingom)

5.4. Stopnja: 7. stopnja po starem oz 2. stopnja po bolonjskem programu

5.5. univ. dipl. ekon.