Xeometría no espacio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xeometría no espacio by Mind Map: Xeometría no espacio

1. Vectores

1.1. Elementos

1.1.1. Módulo

1.1.2. Dirección

1.1.3. Sentido

1.2. Operacións

1.2.1. Suma

1.2.2. Produto por un escalar

1.2.3. Produto escalar

1.2.4. Produto vectorial

1.2.5. Produto mixto

1.3. Relación entre vectores

1.3.1. Linearmente independentes

1.3.2. Linearmente dependentes

1.4. Base

1.4.1. Ortogonal

1.4.2. Ortonormal

2. Sistema de referencia

2.1. Punto

2.2. Rectas

2.2.1. Ecuacións

2.2.1.1. Vectorial

2.2.1.2. Paramétricas

2.2.1.3. Continua

2.2.1.4. Implícitas

2.2.2. Posicións relativas entre dúa rectas

2.3. Planos

2.3.1. Ecuacións

2.3.1.1. Vectorial

2.3.1.2. Paramétrica

2.3.1.3. Implícita

2.3.1.4. Normal

2.3.2. Posicións relativas

2.3.2.1. Entre plano e recta

2.3.2.1.1. recta contida no plano

2.3.2.1.2. recta paralela ao plano

2.3.2.1.3. recta e palno secantes

2.3.2.2. Entre dous planos

2.3.2.2.1. paralelos

2.3.2.2.2. coincidentes

2.3.2.2.3. secantes