L'agricultura periurbana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'agricultura periurbana by Mind Map: L'agricultura periurbana

1. Exemples

1.1. Parc Agrari del Baix Llobregat

1.2. Parc Agrari de Sabadell

1.3. Parc Agrari de Gallecs

2. Valors

2.1. Productiu

2.2. Ecològic

2.3. Cultural

3. Funcions

3.1. Econòmica

3.2. Ambiental

3.3. Social

4. Definicions i particularitats

4.1. Llibre Blanc del sector agrari (2001)

4.2. Informe sobre agricultura periurbana de l'OCDE (1979)

4.3. L'agricoltura negli spazi periurbani:caratteristiche e tendenze

4.4. La politique agricole commune et les paysages agricoles périurbains

4.5. L'ETE i la preservació dels espais agraris periurbans

4.6. Agricultura periurbana I. La Terra

5. Àrees periurbanes de Catalunya

5.1. Baix Llobregat

5.2. Barcelonès

5.3. Garraf

5.4. Gironès

5.5. Maresme

5.6. Segrià

5.7. Tarragonès

5.8. Vallès