Processos geomorofològics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Processos geomorofològics by Mind Map: Processos geomorofològics

1. Factors geogràfics

1.1. Sòl

1.1.1. Permeabilitat

1.1.1.1. Porositat

1.1.2. Estructura

1.1.3. Composició química

1.2. Clima

1.2.1. Temperatura

1.2.2. Pressió

1.2.3. Humitat

1.2.4. Precipitació

1.2.5. Vent

1.3. Aigua

1.3.1. Aigua superficial

1.3.1.1. Escolament

1.3.1.2. Infiltració

1.3.1.3. Acció fluvial

1.3.1.4. Acció marina

1.3.2. Gel

2. Factors biòtics

2.1. Vegetació

2.1.1. Arrelament

2.1.2. Requeriment hídric

2.2. Fauna

3. Factors geològics

3.1. Processos externs

3.1.1. Meteorització

3.1.2. Erosió

3.1.3. Transport

3.1.4. Sedimentació

3.1.5. Diagènesi

3.2. Processos interns

3.2.1. Plaques tectòniques

3.2.1.1. Deformació roques

3.2.1.1.1. Fractures

3.2.1.1.2. Plecs

3.2.1.2. Sismicitat

3.2.1.3. Vulcanisme

4. Factors antròpics

4.1. Usos del sòl

4.1.1. Agrari

4.1.1.1. Agrícola

4.1.1.2. Ramader

4.1.2. Residencial

4.1.3. Industrial