Processos geomorofològics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Processos geomorofològics by Mind Map: Processos geomorofològics

1. Factors biòtics

1.1. Vegetació

1.1.1. Arrelament

1.1.2. Requeriment hídric

1.2. Fauna

2. Factors antròpics

2.1. Usos del sòl

2.1.1. Agrari

2.1.1.1. Agrícola

2.1.1.2. Ramader

2.1.2. Residencial

2.1.3. Industrial

3. Factors geogràfics

3.1. Sòl

3.1.1. Permeabilitat

3.1.1.1. Porositat

3.1.2. Estructura

3.1.3. Composició química

3.2. Clima

3.2.1. Temperatura

3.2.2. Pressió

3.2.3. Humitat

3.2.4. Precipitació

3.2.5. Vent

3.3. Aigua

3.3.1. Aigua superficial

3.3.1.1. Escolament

3.3.1.2. Infiltració

3.3.1.3. Acció fluvial

3.3.1.4. Acció marina

3.3.2. Gel

4. Factors geològics

4.1. Processos externs

4.1.1. Meteorització

4.1.2. Erosió

4.1.3. Transport

4.1.4. Sedimentació

4.1.5. Diagènesi

4.2. Processos interns

4.2.1. Plaques tectòniques

4.2.1.1. Deformació roques

4.2.1.1.1. Fractures

4.2.1.1.2. Plecs

4.2.1.2. Sismicitat

4.2.1.3. Vulcanisme