Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Processos geomorofològics by Mind Map: Processos geomorofològics
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Processos geomorofològics

Factors geogràfics

Sòl

Permeabilitat, Porositat

Estructura

Composició química

Clima

Temperatura

Pressió

Humitat

Precipitació

Vent

Aigua

Aigua superficial, Escolament, Infiltració, Acció fluvial, Acció marina

Gel

Factors biòtics

Vegetació

Arrelament

Requeriment hídric

Fauna

Factors geològics

Processos externs

Meteorització

Erosió

Transport

Sedimentació

Diagènesi

Processos interns

Plaques tectòniques, Deformació roques, Fractures, Diàclasi, Falles, Plecs, Sismicitat, Vulcanisme

Factors antròpics

Usos del sòl

Agrari, Agrícola, Ramader

Residencial

Industrial