Change Việt Nam 2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Change Việt Nam 2012 by Mind Map: Change Việt Nam 2012

1. Mảng kinh doanh (Linh)

1.1. Sổ tay, đồ chơi mini, bể cá mini..: 30sp x 30K= 900K/tháng

1.2. DVD: 10c x 20K= 200K/tháng

1.3. Khóa học trực tuyến: 10DVD x 90K = 900K/tháng

2. Mảng web (Cường)

2.1. Hệ thống web sinh viên

2.1.1. sinhvienbachkhoa.vn: 500K/tháng

2.1.2. sinhvienngoaithuong.com: 300K/tháng

2.2. Nguoitimviec.com.vn: 200K/tháng

2.3. Bachkhoa Channel: 500K/tháng

2.4. Tạo và duy trì 2-3 website nữa: mienphi365, buxviet, homqua, schoolofrock... từng bước tìm kiếm nguồn thu

3. Mảng dịch vụ (Dũng)

3.1. Tên miền: 30 tên miền x 30K = 900K/tháng

3.2. Hosting: 5 gói x 300K = 1.500K/tháng