Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Tilrettelegging av arbeidsplassen

1.1. Økonomisk trygghet

1.2. Opplevelse av tilhørlighet

1.3. Sosial omgang

1.4. Selvrealisering

1.5. Bruk ergonomisk utsyr

2. Hjelpemidler

2.1. Oppnå gode arbeidsstillinger

2.2. Regulærbar seng

2.3. Personheis

2.4. Forflyttningsmatte

2.5. Håndtak som den du skal hjelpe, kan støtte seg til

2.6. Regulerbart arbeidsbord og stol

3. Hvorfor er ergonomi viktig

3.1. Riktig belastning

3.2. Sterkere av bevegelse

3.3. Skader og slitasje på muskler

3.3.1. Sener og ledd

3.3.1.1. Belastningslidelser

4. Ergonomiske prinsipper

4.1. Hvordsn vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre

4.2. Naturlig bevegelsesmønster

4.2.1. Utnytter tyngdekraften ved å flytte en kroppsdel om gangen

4.3. Gode arbeidsstillinger

4.3.1. Stående arbeid

4.3.1.1. Arbeidsbordet eller arbeidsbenken bør være tilpasset høyden din, stå bredbeint for da fordeler du vekten på begge beina, slapp av i skuldrene, la armene henge løst og ikke spenn skuldrene

4.3.2. Sittende arbeid

4.3.2.1. Ikke sitt for lenge i den samme arbeidsstillingen, slapp av i skuldrene, naturlig krumning i ryggen, hvil beina mot gulvet eller underlaget, rett vinkel mellom lår og legger

4.4. Riktige arbeidsteknikker

4.4.1. Løfte å bæreteknikk

4.4.1.1. Forflytningsteknikk

4.5. Variasjon i arbeidet

4.5.1. Varier arbeidsstillingene ved å bruke ulike muskler, ulike bevegelser og ulik belastning for å unngå overbelastning på kroppen

4.6. Å forbedre arbeidet

4.6.1. Rekkefølgen av det du skal gjøre, hva slags utstyr og hjelpemidler du trenger, flere personer for å utføre arbeidet og hvor lang tid du trenger

5. Belastningslidelser

5.1. Folkesykdom der ni av ti er plaget eller opplever det en gang i løpet av livet

6. Ergonomi og helse

6.1. Fysisk aktivitet

6.2. Trivsel

6.3. Velvære

6.4. Overskudd

6.5. Arbeidsmiljø

7. Hva er det

7.1. Ergonomi er kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til det enkelte mennesket

7.2. Målet med denne tilpasningen er å hindre at det oppstår skader og helseplager

7.3. Ergos = Arbeid

7.4. Nomos = Naturlov

7.5. Ergonomi = Arbeidslov