Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Fra lærerplanen:

1.1. Eleven skal kunne bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og gjøre greie for sammenhengen mellom ergonomi og helse.

2. Løfteteknikk

3. Hvorfor?

3.1. For å hindre at det oppstår skader og helseplager

3.2. For å styrke kroppen

4. "Ergonomi" betyr

4.1. ergos= arbeid

4.2. nomos= natyrlov

4.3. ergonomi= arbeidslov

5. Hva er det?

5.1. Tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket

6. Belastningslidelser

6.1. 20% av de som oppsøker lege, har muskel- og skjellettlidelser.

6.2. 9 av 10 personer er plaget med en belastningslidelse èn eller flere ganger i løpet av livet.

6.3. Helse- og omsorgspersonell er fire ganger mer utsatt for belastninglidelser

6.3.1. pga: lite kunnskap om ergonomi, tunge løft og feil arbeidsstillinger

7. Ergonomiske prinsipper

7.1. Naturlig bevegelsesmønster

7.2. Gode arbeidsstillinger

7.3. Riktige arbeidsteknikker

7.4. Variasjon i arbeidet

7.5. Å forberede arbeidet

8. Tilrettelegging av arbeidsplassen

8.1. Arbeidsplassen skal være en kilde til god helse

8.2. Den skal dekke våre grunnleggende behov

8.3. Du skal trives

8.4. Arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge arbeidsplassen for deg, om du har vært utsatt for overbelastning og måtte ha vært borte fra jobb

9. Hjelpemidler

9.1. Regulerbar seng

9.2. Personheis

9.3. Forflytningsmatte

9.4. Håndtak som den du skal hjelpe, kan støtte seg til (se bilde)

9.5. Regulerbart arbeidsbord og -stol

10. Fysisk aktivitet

10.1. Gir trivsel

10.2. Velvære

10.3. overskudd

10.4. økt muskelstyrke

10.5. bedre kondisjon

10.6. enklere å utføre fysisk arbeid