Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. I alle bevegelser og i alt arbeid er det viktig å tenke over hvordan vi bruker kroppen.

2. Er kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasse det enkelte mennesket.

3. Kroppen blir sterkere av bevegelse og av riktig belastning.

4. Feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasjer på muskler, sener og ledd, og gi belastningslidelser.

5. I alt fysisk arbeid vi utfører, spiller ryggsøylen (virvelsøylen) en stor rolle.

6. Det er viktig å kjenne til hvordan du beveger kroppen din når du skal jobbe i krevende arbeidsstillinger.

7. Løfte- og bæreteknikk er noe du bare bruker når du arbeider med små barn eller gjenstander. Ellers bruker du forflytningsteknikk.

8. Skal du hjelpe noen med å reise seg så er det ikke du som skal være aktiv.

9. Du må variere arbeidsstillingene dine hvis du sitter mye eller løfter mye på jobb.

10. I de ulike yrkene innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren fins det mange hjelpemidler som kan gjøre det lettere å oppnå gode arbeidsstillinger.

11. Ergonomi er en del av det helsefremmende arbeidet.