Ergonomi

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Hvorfor er ergonomi viktig?

1.1. I alle bevegelser og alt arbeid er det viktig å tenke over hvordan vi bruker kroppen.

1.1.1. High Priority

1.1.2. Medium Priority

1.1.3. Low Priority

1.2. kroppen blir sterkere

1.2.1. Not Started

1.2.2. 25% complete

1.2.3. 50% complete

1.2.4. 75% complete

1.2.5. Done

1.3. Belastningslidelser

1.3.1. Flags

1.3.2. Icons

2. Ergonomiske Prinsipper

2.1. Prinsipper

2.1.1. New node

2.2. Ergonomiske prinsippene

3. gode arbeidsstillinger

3.1. Det er viktig

3.1.1. New node

3.2. Stående arbeid

3.3. Sittende arbeid

4. Riktige arbeidsteknikker

4.1. I tillegg

4.2. løfte- og bæreteknikk

4.3. Riktige løfteteknikk:

4.4. Riktig bæreteknikk

5. Hva er ergonomi?

5.1. Tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket.

5.2. Ergonomi er

5.3. Ordet ergonomi

6. Hjelpemidler

6.1. I de ulike yrkene

6.2. Eksempler på hjelpemidler