Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Det er viktig å tenke over hvordan vi bruker kroppen når vi arbeider.

2. Sener, muskler og ledd slites når vi bruker kroppen feil. Det kan føre til belastningslidelser.

3. New node

4. Ordet ergonomi kommer fra gresk, og er sammensatt av ergos og nomos. Ergos betyr arbeid, og nomos betyr naturlov.

5. Feil bruk av kroppen kan føre til belastningslidelser

6. Feil sittestilling

7. Hva er ergonomi?

7.1. Kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket.

7.2. Målet er å hindre skader og helseplager.

8. New node