Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERGONOMI by Mind Map: ERGONOMI

1. Hva er ergonomi?

1.1. Kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket.

1.1.1. Tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket.

2. Hvorfor er ergonomi viktig?

2.1. Kroppen blir sterkere av bevegelse og av riktig belastning. Feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasje på muskler, sender og ledd.

3. Løfte- og bæreteknikk

3.1. Løfte- og bæreteknikk er noe du bare bruker når du arbeider med små barn eler gjenstander.

4. Tilrettelegging av arbeidsplassen

4.1. Arbeidsplassen skal være en kilde til god helse, og ikke en kilde til sykdom!

4.1.1. Arbeidsplassen skal også være tilrettelagt for fysisk arbeid, slik at kroppen din blir mindre utsatt for overbelastninger.

5. Ergonomiske prinsipper

5.1. Forteller oss hvordan vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre.

6. Arbeidsstillinger

6.1. Det er viktig å kjenne til hvordan du beveger kroppen din når du skal jobbe i krevende arbeidsstillinger.

7. Naturlig bevegelsesmønster

7.1. Utnytte tyngdekraften ved å flytte en kroppsdel om ganegn.

8. Hjelpemidler

8.1. - Regulerbar seng - personheis - forflytningsmatte - håndtak som den du skal hjelpe, kan støtte deg til - regulerbar arbeidsbord/stol.