Організація психологічної служби (ОПС)

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Організація психологічної служби (ОПС) by Mind Map: Організація психологічної служби (ОПС)

1. Модуль 1.

1.1. Лекція 1. Теоретичні засади ПС

2. Модуль 2.

2.1. Лекція 2. Специфіка організації ПС в системі освіти

2.2. Лекція 3. Особливості організації ПС у соціальній сфері

2.3. Лекція 4. Особливості організації ПС у виробничій сфері

3. Семінари

3.1. Семінар 1. Нормативно -правова база ПС

3.2. Семінар 2. Специфіка професійної діяльності практичного психолога ДНЗ та ЗНЗ

3.3. Семінар 3. Робочий кабінет практичного психолога системи освіти.

3.4. Семінар 4. Організація ПС у соціальній сфері

3.5. Семінар 5. Служба невідкладної психологічної допомоги "" Телефон довіри

3.6. Семінар 6. Специфіка діяльності ПС у сфері виробництва

4. Список рекомендованої літератури до курсу: 1. Соціально-психологічна служба у навчально-виховних закладах України: Навч.-метод. пос./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2. Настільна книга шкільного психолога: Нормативно - правові документи / Авт.-уклад. О.Є. Марінушкіна.

5. Орієнтовні теми ІНДЗ: 1. Особливості організції психодіагностичної роботи в дошкільних закладах.