Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ergonomi by Mind Map: Ergonomi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ergonomi

Ergonomi er kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket. Målet med denne tilpassningen er å hindre at det oppstår skader og helseplager

Ergonomi, viktig?

Kroppen blir sterkere av bevegelse og av riktig belastning. Men feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasje på muskler, sener og ledd, og gi belastningsskader

Ergonomi og helse

Ergonomi er en del av det helsefremmende arbeidet. Når du bruker de ergonomiske prinsippene(naturlig bevegelsesmønster, gode arbeidsstillinger, riktige arbeidsteknikker, forberedelse og variasjon i arbeidet), vil du som arbeidstaker kunne forebygge belastningslidelser. I tilleg til å bruke ergonomiske prinsipper er det viktig å drive med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gir trivsel, velvære og overskudd. Økt muskelstyrke og bedre kondisjon gjør det enklere å utføre fysisk arbeid

Nyttige nettsider

Arbeidstilsynets faktaside om ergonomi og konsekvenser av dårlig ergonomi

Bilder av ergonomi, og illustrasjoner på riktig, og ikke riktig ergonomi

Ergonomiske prinsipper

Ergonomiske prinsipper forteller oss hvordan vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre. Riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger kan for eksempel bidra til at vi unngår unødig og uheldig belastning på kroppen

Naturlig bevegelsesmønster

Når du går overfører du tyngden til det ene beiner og flytter det andre beinet. Du utnytter dermed tyngdekraften når du flytter en kroppsdel om gangen - det kalles naturlig bevegelsesmønster og gjentar seg i alle forflytninger du gjør I alt fysisk arbeid vi utfører, spiller ryggsøylen (virvelsøylen) en stor rolle. For å unngå belastningsskader i rygg og nakke må vi passe på å beholde en naturlig krumming i ryggen og unngå å belaste ryggen mens den er vridd(se eksempel på bilde)

Gode arbeidsstillinger

Det er viktig å kjenne til hvordan du beveger kroppen din når du skal jobbe i krevende arbeidsstillinger. Når du blir klar over hvordan du selv og andre beveger seg, kan du bruke denne kunnskapen aktivt i arbeidslivet

Riktige arbeidsteknikker

I tilleg til å ha en god arbeidsstilling er det viktig at vi bruker riktige arbeidsteknikker når vi utfører arbeid.

Variasjon i arbeidet

Når du varierer arbeidsstillingene dine ved å bruke ulike muskler, ulike bevegelser og ulik belastning, kan du unngå å overbelaste kroppen.

Å forbedre arbeidet

Tenk igjennom hvordan du bør utføre et arbeid før du gjør det. Dermed blir arbeidet enklere å gjennomføre Eksempler på hva du kan tenke igjennom: - Rekkefølgen av det du skal gjøre. - Hva slags utstyr og hjelpemidler trenger du? - Trengs det flere personer til å utføre arbeidet? - Hvor lang tid trenger du?

Bilder

Gode tips

Viktige punkter innen ergonomi