Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Ergonomiske prinsipper

1.1. Naturlig bevegelsesmønster

1.2. Gode arbeidsstillinger

1.2.1. Stående arbeid

1.2.2. Sittende arbeid

1.3. Riktige arbeidsteknikker

1.3.1. Løfte -og bæreteknikk

1.3.1.1. Bilder av hvordan man utfører riktig løste- og bæreteknikk

1.3.1.1.1. bær riktig

1.3.1.1.2. løft riktig

1.3.2. Forflytningsteknikk

1.3.2.1. Feil måte å flytte en pasient på

1.3.2.2. Rett måte å flytte en pasient på

1.4. Variasjon i arbeidet

1.5. Å forbedre arbeidet

1.5.1. Tilrettelegging av arbeidsplassen

1.5.1.1. Hjelpemidler

2. Bilder

2.1. Gode tips

2.2. Viktige punkter innen ergonomi

3. Ergonomi, viktig?

4. Ergonomi og helse

5. Nyttige nettsider

5.1. Arbeidstilsynets faktaside om ergonomi og konsekvenser av dårlig ergonomi

5.2. Bilder av ergonomi, og illustrasjoner på riktig, og ikke riktig ergonomi