Reis Catòlics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Reis Catòlics by Mind Map: Reis Catòlics

1. Situació territorial

1.1. Navarra

1.2. Portugal

1.3. Granada

2. Situació europea

2.1. Aliances i enemistats

3. Política matrimonial

3.1. Genealogia dels Àustries

4. Expansió territorial

4.1. Cap al Mediterrani,seguint la tradició de la Corona d'Aragó

4.1.1. 1505 es conquereix Nàpols

4.1.2. Possessions al nord d'Àfrica

4.1.2.1. Melilla, Orà i Bugia

4.1.3. mapa

4.2. Cap a l'Atlàntic, establint les bases del futur imperi castellà

4.2.1. 1496 consolidació domini sobre les Canàries

5. La consolidació del poder reial

5.1. A Aragó

5.1.1. Creen la figura del virrei

5.1.2. Instauren la insaculació

5.1.3. continuaran vigents també institucions medievals

5.2. A Castella

5.2.1. Creació Santa Hermandad

5.2.2. Les corts van mantenir el seu caràcter de consulta, però la influència dels nobles com a assessors reials va disminuir amb la creació d'un sistema de consells, formats per juristes escollits i pagats pel rei.

5.2.3. Creació d'un exèrcit professional i permanent, controlat per la monarquia, que substitueix l'exèrcit feudal, reclutat per la noblesa.

5.2.4. Creació de l'Audiència Reial o Cancelleria per assegurar-se el control sobre la justícia i fer-la més eficaç

5.2.5. Creació de la Comptadoria Reial d'Hisenda per a finançar les noves institucions i reforçar el sistema de recaptació d'impostos

5.2.6. Per exercir un control més directe sobre les ciutats, es van nomenar corregidors, funcionaris reials que presidien l'Ajuntament i que exercien funcions de govern.

6. Unitat religiosa

6.1. Conversió dels jueus. Als que no es converteixin se'ls persegueix

6.1.1. 1492: seran obligats a marxar

6.2. Després de la conquesta de Granada

6.2.1. Es garanteix la religió i costums als musulmans

6.2.2. 1499 el cardenal Cisneros els obliga a batejar-se. Sorgeixen els moriscos: musulmans batejats

6.2.3. 1502: s'obliga a tots els musulmans de Castella a batejar-se o exiliar-se

6.3. Per a comprovar el compliment de la religió i perseguir als conversos, instauren de nou el tribunal de la Inquisició

6.3.1. Instrument principal per a aconseguir la unitat religiosa

6.3.2. Vídeo