SAMIn verkkopalvelut

Kuvaus SAMin verkkopalveluista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAMIn verkkopalvelut by Mind Map: SAMIn verkkopalvelut

1. WWW-sivut

1.1. Webmail

1.1.1. Sähköposti, kalenteri

1.1.2. mobiili

1.2. Ulkoinen viestintä

1.3. SAMIn julkisivu

1.4. Alkava koulutus/hakeminen

2. Intranet

2.1. Sisäinen viestintä

2.2. Uutiset

2.3. tiedotteet

2.4. Puhluettelo

3. Moodle

3.1. Verkko-oppiminen

3.2. Course Management System

4. TOLA

4.1. "miten SAMissa toimitaan"

4.2. dokumentteja, ohjeita, lomakkeita

5. Primus

5.1. Kurre

5.1.1. Työjärjestysten tekeminen

5.1.2. Tilavaraukset

5.2. Wilma

5.2.1. Työjärjestykset, opintorekiteriotteet, arvioinnit Web-liittymän kautta

5.2.2. kodin ja koulun välinen viestintä