SAMIn verkkopalvelut

Kuvaus SAMin verkkopalveluista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAMIn verkkopalvelut by Mind Map: SAMIn verkkopalvelut

1. Intranet

1.1. Sisäinen viestintä

1.2. Uutiset

1.3. tiedotteet

1.4. Puhluettelo

2. TOLA

2.1. "miten SAMissa toimitaan"

2.2. dokumentteja, ohjeita, lomakkeita

3. WWW-sivut

3.1. Webmail

3.1.1. Sähköposti, kalenteri

3.1.2. mobiili

3.2. Ulkoinen viestintä

3.3. SAMIn julkisivu

3.4. Alkava koulutus/hakeminen

4. Moodle

4.1. Verkko-oppiminen

4.2. Course Management System

5. Primus

5.1. Kurre

5.1.1. Työjärjestysten tekeminen

5.1.2. Tilavaraukset

5.2. Wilma

5.2.1. Työjärjestykset, opintorekiteriotteet, arvioinnit Web-liittymän kautta

5.2.2. kodin ja koulun välinen viestintä