Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opettajan ammattitaidon kehittyminen by Mind Map: Opettajan ammattitaidon
kehittyminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Opettajan ammattitaidon kehittyminen

Yksilöllisyys

Vertaisena toimiminen

Digitutor

Yhteisöllisyys

Helena Rajakaltio

ppt:t saatavilla 24.5.12 saakka, Kolmiportainen tuki, Nivelvaiheet, Erityispedagogiikka

Työyhteisökohtaiset teemaseminaarit, Kehittämisidea, Asiantuntijoita saatavilla

Tutkimustieto+kokemustieto

Pedagogisia kahviloita, Alueellisia

Koulun ja oppijan suhde, Ongelmia, Institutionaalinen järjestys, Ristiriitoja toimijoiden välillä, Asiakas-asenne, Asiantuntija – asiakas, Miten paljon ääni painaa?, Koulun laajat moraaliset tavoitteet, Yksittäisten oppijoiden edut, Paljon kehittämishankkeita, Kaaos, Väsyminen, Rahan vuoksi monessa, Toimintakulttuurit, Alakulttuurit, Erilaiset perinteet, Koulutuskonsumerismi, Osallistujille ilmaisia, Keskittyminen uudistuksiin, Aitoa tilaa, Miten liittyy visioon?

Yhteenliittävä asia, Visio, Yhteinen näkemys, Mihin suuntaan olemme menossa, Mitä voimme tehdä, Kollektiivinen tieto yhteisistä asioista, Tietoisuus, mitä olemme tekemässä, Hyvinvoiva työyhteisö

Johtamisen merkitys, Rehtori avainasemassa, Rakenteta, Tilaa-antava, Miten liittyy pedagogiseen kehittämiseen, Yhteisöllisten rakenteiden luominen, Puhaltaa hyvää ilmaa

Ei riitä että puhutaan, Luottamuksen kannalta puhuminen tärkeää, Rakenne, Määrätietoisuus, Halu tehdä toisin, Ammatillinen kunnianhimo, polte

Vierihoitotyöskentelyä, Luokkaan asti

Vertaiskehittämisen työtapa

Konsultatiivinen työote

Asiakas itse määrittelemäsä

Asenne

Kyky löytää paras ratkaisu

Ei tietämistä

Dialogi keskeistä, Rakennetaan yhteinen ymmärrys

Lea Vilmin ppt:t

Toimintakulttuuri

Verkostot

Avoimet sisällöt