Opettajan ammattitaidon kehittyminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opettajan ammattitaidon kehittyminen by Mind Map: Opettajan ammattitaidon kehittyminen

1. Yksilöllisyys

1.1. Vertaisena toimiminen

1.2. Digitutor

2. Yhteisöllisyys

2.1. Helena Rajakaltio

2.1.1. ppt:t saatavilla 24.5.12 saakka

2.1.1.1. Kolmiportainen tuki

2.1.1.2. Nivelvaiheet

2.1.1.3. Erityispedagogiikka

2.1.2. Työyhteisökohtaiset teemaseminaarit

2.1.2.1. Kehittämisidea

2.1.2.2. Asiantuntijoita saatavilla

2.1.3. Tutkimustieto+kokemustieto

2.1.4. Pedagogisia kahviloita

2.1.4.1. Alueellisia

2.1.5. Koulun ja oppijan suhde

2.1.5.1. Ongelmia

2.1.5.1.1. Institutionaalinen järjestys

2.1.5.1.2. Ristiriitoja toimijoiden välillä

2.1.5.1.3. Asiakas-asenne

2.1.5.1.4. Asiantuntija – asiakas

2.1.5.1.5. Paljon kehittämishankkeita

2.1.5.1.6. Toimintakulttuurit

2.1.5.1.7. Koulutuskonsumerismi

2.1.6. Yhteenliittävä asia

2.1.6.1. Visio

2.1.6.1.1. Yhteinen näkemys

2.1.6.1.2. Mihin suuntaan olemme menossa

2.1.6.1.3. Mitä voimme tehdä

2.1.6.1.4. Kollektiivinen tieto yhteisistä asioista

2.1.6.1.5. Tietoisuus, mitä olemme tekemässä

2.1.6.2. Hyvinvoiva työyhteisö

2.1.7. Johtamisen merkitys

2.1.7.1. Rehtori avainasemassa

2.1.7.2. Rakenteta

2.1.7.3. Tilaa-antava

2.1.7.4. Miten liittyy pedagogiseen kehittämiseen

2.1.7.5. Yhteisöllisten rakenteiden luominen

2.1.7.6. Puhaltaa hyvää ilmaa

2.1.8. Ei riitä että puhutaan

2.1.8.1. Luottamuksen kannalta puhuminen tärkeää

2.1.8.2. Rakenne

2.1.8.3. Määrätietoisuus

2.1.8.4. Halu tehdä toisin

2.1.8.5. Ammatillinen kunnianhimo, polte

2.1.9. Vierihoitotyöskentelyä

2.1.9.1. Luokkaan asti

2.2. Vertaiskehittämisen työtapa

2.3. Konsultatiivinen työote

2.3.1. Asiakas itse määrittelemäsä

2.3.2. Asenne

2.3.3. Kyky löytää paras ratkaisu

2.3.4. Ei tietämistä

2.3.5. Dialogi keskeistä

2.3.5.1. Rakennetaan yhteinen ymmärrys

2.3.6. Lea Vilmin ppt:t

3. Toimintakulttuuri

4. Verkostot

5. Avoimet sisällöt