Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Web 2.0 by Mind Map: Web 2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Web 2.0

Hvordan web 2.0?

Web 2.0 i SAMR-modellen

Substitution

Augmentation

Modifikation

Redifinition

TPACK

Teknisk viden

Fagfaglig viden

Pædagogisk viden

Medievejlederen

Ny rolle, Facilitator, Scaffolder, Kommunikator

Inspirationsmessen

Digital kompetenceudvikling, elev-elev, Lærer-lærer, Elev - lærer, Superbruger

Ledelsen

Prioriterer indkøb af hardware

Prioriterer indkøb af digitale læremidler

Faciliterer en videndelingskultur

PLC 2.0

Bogbloggen

Facebookside

Qr-tags

QR-koder i hverdagen

Bogbloggen, Nye bøger til mellemtrinnet, Podcast, Multimodale boganmeldelser, Sociale medier

Andre idéer, Orienteringsløb, Virtuelle assistenter

Twitter

Hvorfor web 2.0?

Paradigmeskifte

Web 1.0 > web 2.0

Gutenberg-galaksen//Google Galaksen, Manuel Castelles, Vores.net

Vi er internettets børn

Lovformelle krav

Fælles mål - alle fag

Faghæfte 48

En digital folkeskole, Højne fagligheden, Differentieret og varieret uv, Nye og mere fleksible lærings- og evalueringsformer, Øge inklusion, Kreativ og kritisk brugt, Hjælpe læreren i forberedelse og evaluering, Frigøre ressourcer til undervisning af den enkelte elev

Fælles Skolebeskrivelse

Strategiplanen for pæd. it, Handleplan 201?

Hvad så?

Alle skal med

It ind i alle fagteams

Kompenserende it, Indskanning af tekst, Oplæsning af tekst, Støtte til skriveprocessen, Smartphone

Skoletube

Google Apps Edu, Tekstbehandling, Regneark, Præsentationer, Gmail, Chat, Kalender

Medieguide

The Flipped Classroom

Elevens digitale portfoliomappe

App (BETA)

Læringsmål

Kan indgå i samarbejder om medieproduktion og -analyse

Kan undervise og vejlede i forskellige former for medieproduktion

Kan analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og udtryksformer

Har viden om mediepædagogiske principper og forskellige didaktiske metoder

Har indsigt i pædagogisk og professionel medieproduktion