TOETUSED

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOETUSED by Mind Map: TOETUSED

1. Strengths

1.1. AITAVAD INIMESTEL KOOLITUSI LÄBIDA NING NENDENI JÕUDA

1.2. TOETUSED MOTIVEERIVAD TÖÖD OTSIMA

2. Threats

2.1. NÕUDLUS VÕIB VÄIKSEMAKS MUUTUDA, KUNA REGISTREERITUD TÖÖTUTE ARV ON VÄHENEMAS

2.2. INIMESTELE JÄÄB NEIST SUMMADEST VÄHEKS

3. Weaknesses

3.1. INIMESED EI OSKA KÜSIDA KINDLAT TOETUST

4. Opportunities

4.1. STIPENDIUMID MOTIVEERIVAD KOOLITUSI LÄBIMA

4.2. INIMESTELE POLE ENAM VÕÕRAS NÕUSTAMISTEL KÄIMINE NING OLLAKSE AVATUMAD