Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOTIVÁCIÓ by Mind Map: MOTIVÁCIÓ

1. motiváció színterei

1.1. család

1.1.1. szociális háttér

1.1.1.1. ki milyen értékrenddel érkezik

1.1.1.1.1. jó

1.1.1.1.2. rossz

1.2. középiskola

1.2.1. inkább internalizált, presztizs, és intrinzik motiváció

1.3. általános iskola

1.3.1. extrinzik, intrinzik motiváció

2. kulturális különbségek

2.1. mérések

2.2. egyéni tapasztalatok

2.3. identitás

2.3.1. meghatározó

3. a motiváló pedagógus

3.1. személyiség

3.1.1. lelkes

3.1.2. szereti a gyerekeket és a munkáját

3.1.3. sokoldalúság

3.1.3.1. ügyintéző

3.1.3.2. konfliktuskezelő

3.1.3.3. kommunikátor

3.2. sokszínűség

3.2.1. eszközök

3.2.2. gondolkodtató játékok

3.2.3. kedvesség

3.2.4. differenciálás

3.2.5. jutalmazás

3.2.5.1. osztály bevonása

3.2.5.1.1. tüzijáték

3.2.5.1.2. taps

3.2.5.1.3. egymás értékelése

3.3. kedvező légkör megteremtése

3.3.1. oldott hangulat

3.3.2. elfogadottság érzése

3.3.3. erős közösség

3.3.4. önérvényesítésre alkalmas közeg

3.4. ismeretek

3.4.1. tanítás

3.4.1.1. elméletek

3.4.1.2. reformpedagógiai módszerek

3.4.1.3. tantárgyak, tantervek

3.4.1.4. technikák

3.4.2. tanulók

3.4.2.1. osztály

3.4.2.1.1. csoportok

3.4.2.1.2. trendek

3.4.2.2. egyének

3.4.2.2.1. erősségek, gyengeségek

3.4.2.2.2. szokások

4. elméleti és pszichológiai háttere

4.1. elméletek

4.1.1. ösztönelmélet

4.1.2. szükségelmélet

4.1.3. megerősítés-elmélet

4.1.4. kognitív elmélet

4.1.5. szükséglet-piramis

4.2. alapvető motívumok

4.3. arousal

5. Fajtái

5.1. intrinzik

5.2. extrinzik

5.2.1. jutalomért

5.2.2. büntetés

5.3. internalizált

5.4. presztizsmotiváció

6. motiváló eszközök

6.1. tantárgyanként más

6.1.1. térkép

6.1.2. számítógép, projektor

6.1.3. mikroszkóp

6.1.4. kémcső

6.1.5. grafikon

6.2. hatások

6.2.1. pozitív

6.2.1.1. öröm a tanulás

6.2.1.2. segíti az elsajátítást

6.2.2. negatív

6.2.2.1. tervezést igényel

6.2.2.1.1. időhiány-gazdálkodás az idővel

6.2.2.2. felkészülést igényel a tanár részéről

6.2.2.3. anyagiak

6.3. Varga-féle módszer

6.3.1. módszertani alapelvek

6.3.2. a módszer hatása

6.4. taneszközök a gyakorlatban

6.5. figyelemfenntartás

6.5.1. a figyelem jellemzői

6.6. tankönyv és munkafüzet

6.6.1. milyen a jó tankönyv?