Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Å forberede arbeidet.

1.1. Rekkefølgen av det du skal gjøre. Hva slags utstyr og hjelpemidler trenger du ? Trengs det flere personer til arbeidet? Hvor lang tid trenger du?

2. Hjelpemidler.

2.1. Regulerbar seng Personheis forflytningsmatte håndtak som den du skal hjelpe,kan støtte seg til. regulerbart arbeidsbord og-stol.

3. Ergonomi

3.1. Er kunnskap om hvordan vi best mulig måte kan tilpasse arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket.

3.1.1. New node

3.2. Ergonomi er en del av det helsefremmede arbeidet. Når du bruker de ergonomiske prinsippene, vil du som arbeidstaker kunne forebygge belastningslidelser.

4. Variasjon i arbeidet.

4.1. Når du varierer arbeidsstillingene dine ved å bruke ulike muskler,ulike bevegelser og ulik belastning, kan du unngå å overbelaste kroppen.

4.2. Det er viktig å variere mellom pause og arbeid.