Ikasgaiaren Mapa Mentala Nerea Zamorano Arroyo H.H. 31. Taldea

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ikasgaiaren Mapa Mentala Nerea Zamorano Arroyo H.H. 31. Taldea by Mind Map: Ikasgaiaren Mapa Mentala Nerea Zamorano Arroyo            H.H. 31. Taldea

1. 1.Preziak

1.1. Didaktika

1.1.1. 1.astea

1.2. Curruculuma

1.2.1. 2. astea

1.3. Iritziak eta gogoetak:

1.3.1. http://dl.dropbox.com/u/79606682/1PREZIA.doc

2. Lan Modularra

2.1. Lauhilabetean zehar

2.2. Iritziak eta gogoetak:

2.2.1. http://dl.dropbox.com/u/79606682/Lan%20modularraren%20inguruan%20esan.doc

3. 4.Programazioa: Diagnostikoa eta Unitate Didaktikoak

3.1. Programazioa

3.1.1. 8,9,10, 11 eta 12. astea

3.2. Unitate Didaktikoa

3.2.1. 11,12,13,14 eta 15. asteak

3.3. Iritziak eta gogoetak:

3.3.1. http://dl.dropbox.com/u/79606682/4.pro.doc

4. 2.Hezkuntza sistemaren Egitura

4.1. Iruzkin pertsonala

4.1.1. 3. astea

4.2. Hezkuntza Sistema Estatu Mailan

4.2.1. 4. astea

4.3. Hezkuntza Sistema Euskal Autonomia Erkidego Mailan

4.3.1. 5.astea

4.4. Iritziak eta gogoetak

4.4.1. http://dl.dropbox.com/u/79606682/2.iruzkina.doc

5. 3.Curriculumaren Zehaztapen Mailak

5.1. Curriculum Zehaztapen Mailak

5.1.1. 6. astea

5.2. Konpetentziak Oinarrizko Hezkuntzan

5.2.1. 7. astea

5.3. Iritziak eta gogoetak:

5.3.1. http://dl.dropbox.com/u/79606682/3%20curriculumz.doc