(น่า)อยู่ ยั่ง(ยืน) บางคล้า ๒/๑๐๘

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(น่า)อยู่ ยั่ง(ยืน) บางคล้า ๒/๑๐๘ by Mind Map: (น่า)อยู่ ยั่ง(ยืน) บางคล้า ๒/๑๐๘

1. ภูมิถิ่น

1.1. สวน

1.1.1. พืชพรรณ

1.2. ป้าย

1.2.1. ทางเข้า

1.2.1.1. ยิ้มสมดุล

1.2.2. แผนที่

1.2.2.1. ตลาด

1.2.2.2. ทางสีเขียว

1.2.2.3. wikimapia

1.2.3. นำใจ

1.2.3.1. มรดกท่านพุทธทาส

1.2.3.2. เลิกละลดใช้ซ้ำใช้ใหม่

1.2.3.3. เมืองสะอาด ใจสะอาด

1.2.3.4. ยิ้ม

1.2.4. พรรณไม้

1.2.4.1. แฝก

1.2.4.2. ต้น

1.2.4.2.1. ปีบ

1.2.4.2.2. งิ้ว

1.2.4.2.3. ไทร

1.2.4.2.4. ชัยพฤกษ์

1.2.4.2.5. ตะขบ

1.2.4.2.6. ทองอุไร

1.2.4.3. ไผ่

1.2.4.3.1. ไผ่รวก

1.2.4.3.2. ไผ่ดำเลื้อย

1.2.4.3.3. ไผ่เลี้ยง

1.2.4.4. เลื้อย

1.2.4.4.1. สร้อยอินทนิน

1.2.4.4.2. พวงคราม

1.2.4.5. น้ำ

1.2.4.5.1. คล้า

1.2.4.5.2. ลำภู

1.2.4.5.3. คั้ก/พังกาหัวสุม

1.2.4.5.4. ลำแพน

1.2.4.5.5. จาก

1.2.4.5.6. ผักตบไทย

1.2.4.5.7. ผักแว่น

1.2.5. เชิญชวน

1.3. ถังขยะ

2. กิจกรรม

2.1. ๑๘ เม.ย.

2.1.1. เย็น

2.1.1.1. ดนตรี

2.1.1.1.1. แบมบูลิน

2.1.1.1.2. ดนตรีไทย

2.1.1.2. สหกรีน

2.1.1.2.1. ตลาดนัดสีเขียว

2.1.1.3. นิทรรศการ

2.1.1.3.1. ฅนบางคล้า

2.1.1.3.2. ภาพ

2.1.1.3.3. เสวนา

2.1.1.3.4. กลอน

2.1.1.4. รับประทาน

2.1.1.4.1. น้ำสมุนไพร

2.1.1.4.2. ข้าว กับข้าว

2.2. ๑๙ เม.ย.

2.2.1. เช้า

2.2.1.1. จักรยานเส้นทางสีเขียว

2.2.1.1.1. แผ่นพับเส้นทางสีเขียว

3. เพาะพันธุ์

3.1. เสื้อ

3.2. หมวก

3.2.1. กุ๊ยเล้ย

3.2.1.1. โรงเรียนวัดปากน้ำ