Didaktika - Mapa mentala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktika - Mapa mentala by Mind Map: Didaktika - Mapa mentala

1. II. Hezkuntzaren sistema aztertzen

1.1. Hezkuntza sistemaren eskema

1.2. Ibilbide akademikoa

1.3. Balorazioa : Nire ibilbide akademikoaren errepasoa egitea eta beste kideenarekin alderatzea ariketa ona iruditu zait hezkuntza sistema aztertzeko. Ahaztuta nituen hainbat kontu gogora ekartzeko eta beste eredu batzuekin alderatzeko balio izan dit.

2. I. Oinarrizko kontzeptuak

2.1. I. Didaktika

2.1.1. Ikuspegiak

2.1.2. Eredu didaktikoak

2.1.3. Etimologia

2.1.4. Ikerketa objektuak

2.1.5. Lana

2.2. II. Curriculuma

2.2.1. Etimologia

2.2.2. Eredu curricularrak

2.2.3. Osagaiak

2.2.4. Lana

2.3. Balorazioa: Lan polita izan da, gaian murgiltzen hasteko baliogarria. Gaia lantzen hasteko egokia iruditu zait kontzeptuen definizioak eta halakoak bilatzea.

3. III.Curriculumaren zehaztapen mailak

3.1. Zehaztapen mailen koadroa

3.2. H.H-ko curriculumari buruzko galderak

3.3. Jose Moyaren hitzaldiaren galdetegia

3.4. Balorazioa: Klaseko ariketak egokiak iruditu zaizkit. Hitzaldia agian konplexuena izan da, baina aldi berean interesgarriena.

4. IV. Programazioa: Diagnostikoa eta Unitate Didaktikoa

4.1. Programazioa

4.1.1. Sarrera eta kokapena

4.1.2. Metodologia

4.1.3. Aniztasunaren tartaera

4.1.4. Helburuak

4.1.5. Edukiak

4.1.6. Ebaluazio Irizpideak

4.1.7. Konpetentziak

4.1.8. Lana

4.1.9. Unitate didaktikoa

4.1.9.1. Sarrera

4.1.9.2. Metodologia

4.1.9.3. Edukiak

4.1.9.4. Ebaluazio Irizpideak

4.1.9.5. Konpetentziak

4.1.9.6. Helburuak

4.1.9.7. Jarduerak

4.1.9.8. Eranskinak

4.1.9.9. Lana

4.2. Balorazioa: Lan asko egin behar izan dugu, baina balio izan digu programazio batek eskatzen duen ahalegin guztia ulertzeko, baita kontua hartu behar diren atal guztiez ohartzeko ere.

5. V. Moduloko lana

5.1. "Eskola eta Curriculuma"

5.2. Balorazioa: Zailtasun batzuk izan genituen arren, oso baliogarria egin zaigu lan hau teorian ikusitakoa eguneroko praktikarekin alderatzeko.