SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRAC...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU by Mind Map: SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU

1. SPIS TREŚI

2. WSTĘP

3. Cele kształcenia bezrobotnych

4. Prawne aspekty szkoleń dla bezrobotnych

4.1. Rozwiązania ustawowe

4.2. Formy finansowania szkoleń

4.3. Rola i powinność Powiatowego Urzędu Pracy

5. Podsumowanie

6. Bibliografia

7. Spis tabel

8. Aneksy

9. Charakterystyka powiatu otwockiego

9.1. Położenie gograficzne i walory przyrodnicze

9.2. Sytuacja gospodarcza powiatu

9.3. Liczba i struktura ludności powiatu wg wieku

9.4. Szkolnictwo i rozwój zawodowy w powiecie

9.5. Struktura bezrobocia

10. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie rozwoju zawodowego i organizowanych szkoleń bezrobotnych

10.1. Początki działalności szkoleniowej wśród osób bezrobotnych

10.2. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie organizownych szkoleń dla bezrobotnych w latach 2006-2007