Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Subkultury Młodzieżowe by Mind Map: Subkultury Młodzieżowe
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Subkultury Młodzieżowe

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Przykładowe rodzaje subkultur

Hipisi

Punki

Metalowcy

Sataniści

Skini

Subkultury Dewiacyjne

bum  

grupy przestępcze

grupy wycofania

grupy konfliktowe

Subkultury "ogólnie"

Bujakasza  

Podział ze względu na;

Cel grupy

Wartości, idee

Wzory, przekonania

Typy subkultur dewiacyjnych

Narkomani

Złodzieje

Blokersi "w szczególnych przypadkach"