Subkultury Młodzieżowe

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Subkultury Młodzieżowe by Mind Map: Subkultury Młodzieżowe

1. Przykładowe rodzaje subkultur

1.1. Hipisi

1.2. Punki

1.3. Metalowcy

1.4. Sataniści

1.5. Skini

2. Subkultury Dewiacyjne

2.1. grupy przestępcze

2.2. grupy wycofania

2.3. grupy konfliktowe

3. Subkultury "ogólnie"

3.1. Podział ze względu na;

3.1.1. Cel grupy

3.1.2. Wartości, idee

3.1.3. Wzory, przekonania

4. Typy subkultur dewiacyjnych

4.1. Narkomani

4.2. Złodzieje

4.3. Blokersi "w szczególnych przypadkach"